PvdA laat de stad in de steek

Lodewijk Asscher noemde het beleid van Rutte I ‘anti grote stad’. Maar nu werkt hij er zelf aan mee en doet er zelfs een schepje bovenop, vindt Laurens Ivens.

„Je proeft rancune in de maatregelen, het is anti grote stad.” Stevige woorden uit de mond van de voormalige Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher voordat hij vicepremier werd.

Nu ‘dorpspartij’ CDA plaats heeft gemaakt voor de ‘stadspartij’ PvdA is het de vraag of de stedelingen er beter vanaf komen.

De klappen van Rutte I zouden volgens Asscher vooral in de grote steden vallen. Denk aan het verdwijnen van de wijkaanpak, verlaging van de bijstand, de duurdere kinderopvang, beperking van de re-integratie, hogere huren, minder geld voor het openbaar vervoer, het uitknijpen van de jeugdzorg en het passend onderwijs.

Maar nu is Asscher verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. Geen van bovenstaande maatregelen wordt teruggedraaid. De minister van Sociale Zaken is vol lof over de samenwerking met Rutte. En nu zegt hij: „Het was me een lief ding waard geweest als ik geen vijf miljard op de sociale zekerheid had moeten bezuinigen. Maar ik weet dat het moet.” Maar worden de stedelingen hiermee niet ook relatief zwaarder getroffen? Verhoudingsgewijs wonen er in de grote steden tenslotte meer mensen die hier gebruik van maken.

Naast het handhaven van eerdere bezuinigingen, bezuinigt dit kabinet extra op de thuiszorg. De huishoudelijk hulp zal niet meer worden vergoed. Met als consequentie dat hulpbehoevende mensen een zwaar beroep moeten doen op hun omgeving en in veel gevallen minder lang thuis kunnen wonen.

Het gevaar van vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling neemt hierdoor toe. Vooral in grote steden, waar toch minder stevige sociale netwerken zijn, zal dit gevoeld worden door de ouderen en langdurig zieken.

Rutte II kiest ervoor om de hoogte van de huur van sociale huurwoningen afhankelijk te maken van de markt. In de toekomst moeten huurders 4,5 procent van de marktwaarde van hun woning betalen.

Deze maatregel raakt de grote steden en in het bijzonder Amsterdam enorm hard, niet alleen omdat er relatief veel lage inkomens in de stad zijn, maar vooral ook omdat de marktwaarde door de schaarste aan woningen hier erg hoog ligt. Gemiddeld dreigen de ‘sociale’ huren in Amsterdam te stijgen met 79 procent en in de binnenstad zelfs met 150 procent.

Maar het gaat natuurlijk niet om stad of platteland. Het gaat om sociaal beleid, en dat ontbreekt bij dit sloopkabinet. Met alleen pleisters plakken komen we er niet meer. Nu VVD en PvdA aan de knoppen zitten, zijn er stevige bandages nodig om sociale steden te behouden.

Laurens Ivens is fractievoorzitter van de SP Amsterdam

    • Laurens Ivens