Obama beëdigd voor tweede termijn - ‘politiek beladen toespraak’

US President Barack Obama takes the oath of office during the 57th Presidential Inauguration ceremonial swearing-in at the US Capitol on January 21, 2013 in Washington, DC. The oath is administered by US Supreme Court Chief Justice John Roberts, Jr. Obama is joined by US First Lady Michelle Obama. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand Obama legt de eed af voor zijn tweede termijn, met zijn gezin aan zijn zijde. Foto AFP / Emmanuel Dunand

Obama heeft vanavond de eed afgelegd voor zijn tweede termijn als president. Hij deed dat onder het toeziend oog en luisterend oor van 600.000 tot 800.000 toeschouwers. Zijn linkerhand rustte op een bijbel van Abraham Lincoln en de reisbijbel van Martin Luther King. Daarna werden er kanonschoten gelost.

In zijn inaugurele rede (tekst) riep Obama op tot een sterkere focus op de welvaart van de middenklasse in plaats van het succes van een “kleine elite”.

“Wij geloven dat de welvaart van Amerika rust op de brede schouders van de opkomende middenklasse.”

Daarnaast drong Obama er bij politici op aan om een einde te maken aan politieke verdeeldheid en over te gaan tot het aanpakken van de dringende economische problemen. “We moeten nú handelen”.

Volgens Obama is het noodzakelijk actie te ondernemen op “de dreiging van de klimaatverandering.” Geen actie ondernemen zou verraad zijn aan de “kinderen van de natie en van de toekomstige generaties”.

‘Sterk politiek beladen verhaal met moeilijke thema’s’

Volgens onze correspondent Guus Valk gaf Obama een veel sterkere speech dan op de Conventie, toen hij zijn boodschap “niet in een groter verhaal kon inbedden”:

De speech was sterk gekleurd en politiek beladen, veel meer dan ik verwachtte. Dat hoéft hij niet te doen op zo’n moment. Dat deed hij vier jaar geleden ook niet. De speech was gericht op ‘alles samen doen’, op gemeenschapszin. Niet alleen tussen zwart en blank, maar hij ging verder, en ging moeilijke thema’s niet uit de weg: bijvoorbeeld klimaatverandering en gelijke berechtiging van homoseksuelen. Dit soort zaken zijn in de Amerikaanse politiek vaak heel wat bruggen te ver. Door ze te bespreken gaf hij het geheel een progressief tintje. Dat zegt iets over hoe hij zijn tweede ambtstermijn wil gaan invullen en hoe hij hij herinnerd wil worden als president. Hij maakte duidelijk waar hij politiek voor staat en wat zijn diepste overtuiging is.

Woordenwolk van de inaugurele rede van Obama.Woordenwolk van de inaugurele rede van Obama.

De openbare beëdiging vandaag ging gepaard met veel spektakel. Bij de ceremonie traden onder meer Beyoncé en Kelly Clarkson op. Verder zijn er uitbundige feestelijkheden zoals gala’s en diners. Vanwege de economische situatie heeft Obama het aantal officiële gala’s deze keer beperkt tot twee. Vier jaar geleden waren dat er nog tien, Bill Clinton hield er in 1997 nog veertien.

In de Blue Room van het Witte Huis werd Obama gisteren door opperrechter John Roberts al officieel beëdigd. Maar omdat 20 januari dit jaar op een zondag viel, werd besloten de festiviteiten rond de inauguratie door te schuiven naar vandaag.

    • Marije Willems