NRC-enquête onder economen: specialist moet in loondienst

Economen: medisch specialisten kunnen beter in loondienst van een ziekenhuis werken.
Economen: medisch specialisten kunnen beter in loondienst van een ziekenhuis werken. Foto ANP / Gerald van Daalen

Alle medisch specialisten zouden beter in loondienst van een ziekenhuis kunnen werken. Dat is in het belang van het Nederlandse zorgstelsel. Dat zegt een ruime meerderheid (60 procent) van economen in een gezamenlijke enquête van economenwebsite Me Judice en NRC Handelsblad. Aan de enquête droegen 43 economen bij.

Op dit moment werkt iets minder dan de helft van de medisch specialisten in loondienst, de rest van de specialisten is vrijgevestigd. Zij laten zich inhuren via maatschappen of vennootschappen en worden door de Belastingdienst als ondernemer gezien.

Vrijgevestigde specialisten verdienden afgelopen jaar gemiddeld 211.000 euro bruto – anderhalf keer zoveel als specialisten in loondienst. Waar economen vooral kritiek op hebben is het ‘ondernemerschap’ van de vrijgevestigden. Zij zijn gebaat bij meer verrichtingen in een sector waar vraagtekens worden geplaatst bij de mate van concurrentie.

‘Er ontstaan monopoliewinsten’

“Bij medisch specialisten is er van echt ondernemerschap geen sprake”, zegt Andries de Grip, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.

“Doordat de beroepsgroep zelf de instroom in de professie reguleert ontstaan er monopoliewinsten.”

‘Markt met erg beperkte concurrentie’

Bas van der Klaauw van de Vrije Universiteit meent dat specialistische zorg de hoofdtaak van een ziekenhuis is.

“Omdat een ziekenhuis een publieke functie heeft, is het vreemd dat dit extern ingekocht wordt in een markt met erg beperkte concurrentie.”

Economen stellen in meerderheid dat hogere eigen bijdragen nodig zullen zijn om de zorg financieel houdbaar te maken. Meer eigen betalingen zouden ook het beroep op zorg door burgers beter afremmen. Maar over verkleining van het basispakket, de verplichte zorgpolis waarvoor iedereen maandelijks premie betaalt, zijn de geënquêteerden minder enthousiast. Velen twijfelen of daar nog wel in gesnoeid kan worden.