Grove inmenging

Schandelijk! Obama heeft gezegd dat Israël niet weet wat in zijn eigen belang is! De Israëlische wereld is te klein.

De Amerikaanse columnist Jeffrey Goldberg schreef vorige week op de website van Bloomberg dat de Amerikaanse president werkelijk niets opheeft met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Goldberg, die nauwe banden heeft met het Witte Huis, ziet Obama de Israëlische premier als een „politieke lafaard” die de strijd met de kolonisten niet wil aangaan om vrede met de Palestijnen te bereiken. Maar door te blijven bouwen in joodse nederzettingen en zo een Palestijnse staat naast Israël feitelijk onmogelijk te maken, brengt Netanyahu Israël steeds verder op het pad naar isolement, is volgens Goldberg Obama’s overtuiging. Iran is op de korte termijn een bedreiging voor Israël; Israëls eigen gedrag brengt op de lange termijn zijn overleven als staat in gevaar.

Grove inmenging in Israëlische aangelegenheden, riepen partijgenoten van Netanyahu meteen. De premier zelf beloofde in een vraaggesprek met de krant Maariv geen nederzetting in bezet Palestijns gebied te ontmantelen. „De dagen waarop de bulldozers de joden ontwortelden liggen achter ons en niet voor ons.”

Verkiezingstaal? De feiten onderbouwen de woorden van Netanyahu. Volgens de Israëlische groep Vrede Nu is het tempo van bouw in nederzettingen het afgelopen jaar onder zijn bewind verviervoudigd in vergelijking met het voorgaande jaar: 6.676 eenheden tegenover 1.607 in 2011 en een paar honderd in 2010. Vrede Nu voorspelde een „explosie van bouw voor kolonisten in de komende jaren”.

Het staat wel vast dat Netanyahu’s Likudpartij morgen zetels verliest – aan nog rechtser – maar dat hij met een nieuwe coalitie zal doorregeren. En dat hij precies zal doen wat Vrede Nu voorspelt. Netanyahu en de zijnen hebben zich woest gemaakt over de erkenning van de staat Palestina door de Verenigde Naties. Maar waarom ze zo kwaad waren is een raadsel. Zij weten immers dat de VN een landkaart vol snel groeiende joodse nederzettingen hebben erkend.

Terug naar Obama. Gaat hij dus deze „politieke lafaard” aanpakken bij de volgende aankondiging van nieuwe woningen in Palestijns gebied? Een deal met de Palestijnen aanmoedigen met eerst boze woorden, en dan sancties?

Nee, dat is een hele verkeerde gedachte. En dat is niet alleen omdat de Israël-lobby en het Amerikaanse Congres pal achter Israël blijven staan, wat het ook doet. Obama heeft wel wat beters te doen dan Israël – en de Palestijnen – te dwingen hun conflict op te lossen. Dat is hún belang; Amerika kan ook heel goed verder als ze met woeste koppen tegenover elkaar blijven staan. Over vier jaar zien we wel weer verder.

Carolien Roelants

    • Carolien Roelants