Brieven

Alsof zo’n uitbater zijn bier ook elders kan halen

Directeur Philip de Ridder van Heineken Nederland klaagt: „ Maar ik vind het de wereld op zijn kop dat brouwerijen worden gestraft voor hun financiële steun aan cafés” (NRC Handelsblad, 17 januari).

Dit is een gotspe! Cafés worden dikwijls door brouwerijen verpacht aan de uitbater. Die is dan verplicht om zijn bier bij die brouwer te kopen, hoewel hij het goedkoper zou kunnen betrekken van een andere brouwer. Dat mag niet!

Inderdaad, dit is de wereld op zijn kop.

F.W. Steutel

Eindhoven

Waarom is er geen profiel ‘economie & techniek’?

In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de mismatch op de arbeidsmarkt. Er zijn veel werklozen en tegelijkertijd veel vacatures in de technische hoek.

Mijn zoon moet in 3 vwo een zogenoemd ‘profiel’ kiezen. Tot mijn verbazing kan hij kiezen tussen ‘natuur & techniek’ (harde bèta), of ‘economie & maatschappij’ (meer de gammahoek), maar niet voor een profiel ‘economie & techniek’.

Ik constateer dat hierdoor een groot aandeel potentiële technici al op de middelbare school verloren gaat. Hieraan heeft NRC Handelsblad tot nu toe geen aandacht besteed.

Maaike Kamps

Bennebroek

Wat een onzin kraamt die Korte van de AFM uit

Het is ongelooflijk hoe de hoogbetaalde functionaris Harman Korte van de Autoriteit Financiële Markten zulke onzin kan uitkramen over de pensioenen. Nog ongelooflijker is het dat NRC Handelsblad die onzin klakkeloos overschrijft (16 januari).

„Jongeren betalen te veel premie voor het pensioen dat ze mogen verwachten” aldus Korte. Hiermee zouden de jongeren de ouderen subsidiëren – alsof niet alle ouderen zelf ook jong geweest zijn en pensioenpremie hebben betaald en alsof niet alle jongeren zelf ook oud (hopen te) worden en dan dus ‘profiteren’ van een relatief lage premie.

Wie merkt er überhaupt iets van zijn pensioenpremie? De pensioenpremie behoort niet tot het belastbaar inkomen. Zelf heb ik levenslang pensioenpremie afgedragen zonder te weten hoeveel precies. Het was een verplichte regeling. Je kon er niets tegen doen. Het werkte als een verzekering. Wie voor zijn 65ste overleed, kreeg niets.

Zo’n vijftien jaar geleden trok de toenmalige paarse coalitie uit het publieke debat over de ‘pensioenspaarvarkens’ de conclusie dat er veel te veel geld in de pensioenkassen zat. Dit was het sein voor plundercampagnes zonder weerga, maar de toenmalige werkende Nederlander heeft in zijn salaris dus niets hiervan gemerkt.

Klaas Maas

Voorschoten

Stop wel de kindersterfte

Het onderwerp van de overbevolking, dat Pieter Pauw aanroerde (Opinie, 17 januari), is natuurlijk cruciaal in deze eeuw. Het is goed dat hij het opwerpt, maar er staan een paar heel merkwaardige dingen in zijn verhaal.

Zo zou er discussie moeten zijn over het doel van Serious Request om kindersterfte te helpen voorkomen. Uit de context blijkt dat Pauw bedoelt dat je dit beter niet kunt doen als je overbevolking wilt voorkomen! Het is duidelijk dat er minder kinderen verwekt moeten worden, maar het is ook evident dat je het leed van kindersterfte moet voorkomen. Elders spreekt hij over stevige debatten die nodig zijn, onder meer over immigratie. Dus we moeten vooral overbevolking in ons eigen land voorkomen?

Tot slot komt hij niet met oplossingen. Pauw komt althans niet verder dan dat overheden heel gemakkelijk kunnen stimuleren dat ouders later kinderen krijgen. Dit is interessant, maar hoe dan? Schrijf dan dat een belangrijke bijdrage aan het beperken van de bevolkingsgroei geleverd kan worden door de scholing van vrouwen te bevorderen. Discussie krijg je met zo’n verhaal wel, maar niet over de goede dingen.

Pieter Parmentier

Diepenveen

    • Klaas Maas
    • F.W. Steutel
    • Pieter Parmentier
    • Maaike Kamps