Vrijhandel: doorlopend bespreken

Een verdrag onder rijke landen voor vrijhandel op het gebied van diensten lijkt de moeite waard. Terwijl de Doha-ronde van internationale handelsbesprekingen stil ligt en bilaterale verdragen zich verspreiden, kan een multilateraal akkoord rond diensten van een begingroep van twintig overwegend rijke landen een hoop handel omvatten – en een oplossing bieden voor een aantal stekelige problemen. Zelfs zonder de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zou het initiatief sluipend protectionisme kunnen bestrijden en economisch voordeel kunnen opleveren.

Met de wereldwijde handel in diensten – inclusief financiële, zakelijke, professionele, technische en reisdiensten, alsmede exploitatierechten en licentievergoedingen – was volgens de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) in 2011 een bedrag gemoeid van 4,2 miljard dollar (export en import). Dat was 19 procent van alle grensoverschrijdende handel in goederen en diensten, een aandeel dat al tien jaar constant is.

Het zou ideaal zijn als alle wereldhandel werd geliberaliseerd. Maar de Doha-ronde, die werd verondersteld om vooruitgang te boeken in die richting, heeft weinig bereikt sinds besprekingen begonnen in 2001, en helemaal niets sinds 2008. Een wereldwijd akkoord op het gebied van diensten is onwaarschijnlijk, omdat Brazilië, Rusland en China niet bereid zijn om mee te doen aan handelsbesprekingen die uitsluitend betrekking hebben op de dienstensector.

De groep landen die nu aan onderhandelingen begint, bestaat dan ook voornamelijk uit rijke landen, plus een aantal armere landen als Colombia en Chili die al vrijhandelsverdragen hebben met de Verenigde Staten. Maar met de EU en Japan aan tafel is tweederde van de handel in diensten ermee gemoeid. Het Peterson Institute heeft geraamd dat industriële goederen vijf maal zo veel worden geëxporteerd dan verhandelbare zakelijke diensten. Dus een verdrag dat die discrepantie kan verkleinen kan grote economische winst opleveren.

Vrijhandelsbesprekingen moeten doorlopend worden gevoerd, want als ze ophouden, dan groeien protectionistische barrières als woekerplanten. Deze onderhandelingen kunnen helpen voorkomen dat het onkruid zich verspreidt, en hebben het potentieel om bij te dragen aan het wereldwijde economische welzijn.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Frank Kuin.

    • Martin Hutchinson