Recensie-overzicht Theater

Song #2 van Abke Haring en Benjamin Verdonck bij het Toneelhuis. Inl.: toneelhuis.be

NRC HandelsbladHaring en Verdonck zijn twee bijzondere talenten; hij een originele performer/beeldend kunstenaar, zij een poëtisch en sfeervol theatermaker. Samen zijn ze in de repetitieruimte tot fraaie vondsten gekomen, maar die vormen te weinig één geheel. Ondanks de potentie ontstijgt Song #2 niet het niveau van een reeks scènes. **

TrouwAls de toeschouwer zich openstelt voor het poëtische universum van Haring en Verdonck wordt hij daar rijkelijk voor beloond met een beeldend theatraal gedicht dat even complex is als toegankelijk, even helder als abstract en even geestig als ontroerend. ****

TheaterkrantAls een levenslied, als een vreugde scheppend Hooglied, als een hartverwarmende zwanenzang. Dit is een pareltje van belevingstheater, van ritueel ervaringstheater. Om te koesteren.*****