Afschaffing basisbeurs gaat door - ‘opbrengst naar kwaliteit onderwijs’

Minister Jet Bussemaker zet de afschaffing van de basisbeurs voor studenten door. Foto ANP / Jerry Lampen

Minister Jet Bussemaker belooft in een interview met NRC Handelsblad vandaag dat de 800 miljoen euro, die met de afschaffing van de basisbeurs wordt opgehaald, in de kwaliteit van het onderwijs wordt gestoken.

Het kabinet zet zijn plannen door om de basisbeurs af te schaffen en een leenstelsel in te voeren. De ministerraad ging gisteren akkoord met het voorstel daartoe van minister Jet Bussemaker. Het geld “komt niet in een potje terecht waarmee ik zo nu en dan een tegenvaller kan opvangen”, zegt Bussemaker.

De minister gaat de komende maanden in gesprek met het parlement over de nadere invulling van het stelsel. Het kabinet heeft in de Eerste Kamer nog geen meerderheid voor afschaffing van de basisbeurs.

Bussemaker is niet bang dat het schrappen van de basisbeurs kinderen uit minder welvarende gezinnen van studeren zal weerhouden.

“Hopelijk draagt deze maatregel er wel toe bij dat jongeren langer nadenken voordat ze een studie kiezen. Het idee dat je zomaar wat gaat studeren en dat de overheid het allemaal wel betaalt, daar moeten we echt een eind aan maken.”

De ministerraad stemde gisteren ook in met het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid. Hierin staan maatregelen om studenten te helpen bij hun studiekeuze. Scholieren hebben straks recht op een intakegesprek om te kijken of een studie bij hen past. Het is overigens niet de bedoeling dat elke aanstaande student dit onbeperkt doet. Dat zou universiteiten en hogescholen te veel belasten, zegt Bussemaker:

“Vier gesprekken lijkt me wel het maximum.”

Ze vertelt in het interview verder dat Diederik Samsom haar al voor de verkiezingen vroeg minister en informateur te worden.

“Hij had Wouter Bos als informateur op het oog voor een eventuele formatiepoging met de VVD en mij als het om een formatie met CDA , SP of GroenLinks zou gaan.”