Week bedenktijd in fraudezaak

De rechtbank Maastricht neemt een week bedenktijd in een omvangrijke fraudezaak. In die week bekijken de strafrechters of ze vasthouden aan een eerder gegeven bevel aan het Openbaar Ministerie (OM) om getuigenverklaringen te overleggen.

De rechtbank nam het besluit gisteren nadat het OM liet weten geen gehoor te zullen geven aan een vorige maand gesteld ultimatum om verklaringen van een in 2009 door de politie gehoorde getuige alsnog aan het strafdossier toe te voegen. Door die opstelling dreigt het OM niet ontvankelijk te worden verklaard in deze strafzaak tegen elf verdachten. Het gaat om fraude met vastgoed, waar een groot opsporingsteam al meer dan vijf jaar onderzoek naar doet.

Volgens de advocaten van de verdachten heeft justitie gebruik gemaakt van een ‘kroongetuige’ – Pascal H. – en houdt men informatie achter. Na een betoog van advocaat Theo Hiddema, die een verdachte pandjesbaas uit Kerkrade bijstaat, besloot de rechtbank op 21 december dat het OM de getuigenissen van Pascal H. moet overleggen. Justitie zegt niet aan dit verzoek te kunnen voldoen omdat dit in strijd is met de wet en eerdere jurisprudentie. De verklaringen liggen in een kluis omdat justitie geen overeenstemming met Pascal wist te bereiken over een getuigenbeschermingsprogramma.

Het OM weigert ook gehoor te geven aan de opdracht van de rechters omdat door Pascal „niets relevants” zou zijn verklaard. En als kluisverklaringen toch openbaar worden, zullen in de toekomst „daadwerkelijk bedreigde getuigen” niet meer bereid zijn tegenover de politie te verklaren.

De strafzaak heeft tot verstoorde verhoudingen geleid in het Limburgse strafrechtelijke apparaat. Het OM vindt dat ze door de rechters onrechtvaardig wantrouwig wordt behandeld. Het is voor justitie bovendien pijnlijk dat advocaat Hiddema blijkt te beschikken over anonieme mails die afkomstig lijkt te zijn van opsporingsambtenaren.

    • Marcel Haenen