Psychologen aan UvT onderzocht voor fraude

Een drietal psychologen aan de Universiteit van Tilburg heeft zich schuldig gemaakt aan ‘questionable research practices’.

Amsterdam. De Universiteit van Tilburg (UvT) heeft „passende maatregelen” genomen tegen drie psychologen vanwege „grove onzorgvuldigheden en slordigheden” bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De UvT heeft het werk van deze psychologen gecontroleerd na een melding van de commissie-Levelt, die afgelopen jaar alle publicaties van de Tilburgse psycholoog Diederik Stapel onderzocht op fraude. Volgens de UvT gaat het hier om drie op zichzelf staande gevallen, die van een andere orde zijn dan de fraude van Stapel, die onderzoeksdata geheel verzon. Het drietal heeft zich schuldig gemaakt aan wat de commissie-Levelt ‘sloppy science’ noemde, in de vakliteratuur ook wel aangeduid als ‘questionable research practices’. „De onderzoekers hebben niet bewust data gemanipuleerd om de uitkomsten mooier te maken, maar wetenschappelijk werk vereist dat methodologische regels zo zuiver en transparant mogelijk worden gevolgd, dat alle informatie steeds terdege wordt geverifieerd en dat aanpassingen of afwijkingen van de gebruikelijke regels worden verantwoord”, aldus een woordvoerder.

Een onderzoeker had een dataset vergeten mee te nemen in de publicatie, zonder dat er sprake was van manipulatie; een andere onderzoeker had een naam van een proefpersoon veranderd zonder dit te melden in de publicatie. NRC