Medisch beroepsgeheim moet versoepeld worden

Het moet makkelijker worden om het medisch beroepsgeheim te doorbreken om fraude tegen te gaan.

Den Haag. Dat schrijft Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Zij zal hiervoor een wetswijziging indienen. Het beroepsgeheim moet patiënten garanderen dat de relatie met hun arts vertrouwelijk blijft.

Naar aanleiding van de schietpartij in Alphen aan den Rijn en grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ontstond discussie over te strikte handhaving van het beroepsgeheim. De Kamer stemde er al eerder mee in dat psychiaters informatie mogen verstrekken over verdachten die niet meewerken aan psychiatrisch onderzoek.

Uit extern onderzoek voor Schippers blijkt dat medici niet goed weten wanneer ze hun beroepsgeheim mogen doorbreken. Artsen moeten het afwenden van gevaar, zoals bij het drama in Alphen aan den Rijn, afwegen tegen het doorbreken van het beroepsgeheim. Volgens de onderzoekers en de minister kan dit worden ondervangen door beter onderricht.

Maar als het gaat om fraude, ziet Schippers zich gedwongen de mogelijkheden van schending wel te verruimen. Volgens de bewindsvrouw kunnen frauderende zorgverleners het beroepsgeheim nu misbruiken om fraude te verbergen. Verzekeringsartsen van het UWV riskeren tuchtrechtelijke vervolging als zij vermoedens van fraude melden. NRC