Het gaat wel goed in het theater: bezoek neemt toe

Het theaterbezoek in Nederland daalt niet, maar het stijgt. De dalende bezoekcijfers die de Vereniging van Schouwburg- en Concertdirecties (VSCD) onlangs meldde, geven een vertekend beeld. De VSCD telt grote publiekstrekkers als de succesmusical Soldaat van Oranje niet mee.

Volgens de VSCD daalde het theaterbezoek in 2011 van 12,1 naar 11,9 miljoen bezoekers. Dat bericht zorgde voor een malaisesfeer die niet gerechtvaardigd is. In werkelijkheid trokken de podiumkunsten in Nederland bijna 200.000 bezoekers meer dan in het voorgaande jaar.

Het vertekende beeld is vooral veroorzaakt door het feit dat de bijna 400.000 bezoekers aan Soldaat van Oranje niet werden meegerekend omdat de locatie – geen regulier theater, maar een omgebouwde hangar op het vroegere militaire vliegveld Valkenburg – geen lid van de VSCD is. Sinds de première, in oktober 2010, trekt deze productie echter bijna 400.000 bezoekers per jaar. Wie dit aantal optelt bij de VSCD-cijfers, komt op een toename van het totale aantal bezoekers, niet op een daling. Van de door de VSCD gesignaleerde teruggang is geen sprake – althans niet in 2011, het jaar waarover de meest recente gegevens bekend zijn. De cijfers over 2012 komen op zijn vroegst pas halverwege dit jaar.

„Onze cijfers gaan alleen over de aangesloten theaters”, beaamt VSCD-directeur Martin van Ginkel. „Dat zetten we er ook altijd duidelijk bij. Zelf suggereren we nooit dat we het complete landschap in beeld brengen. Het kan inderdaad een ander beeld opleveren als je ook de niet-aangesloten locaties meetelt.” Tot de niet-leden behoren voorts Martini Plaza in Groningen, waar geregeld reismusicals neerstrijken, en de RAI in Amsterdam waar nu de musical Shrek speelt. Ook de tenten van Cirque du Soleil, die vaak duizenden bezoekers trekken, blijven in de cijfers buiten beschouwing.

„Het reguliere theaterbezoek loopt onmiskenbaar terug”, zegt Fred Boot, coproducent van Soldaat van Oranje. „Maar het publiek weet zijn weg naar de andersoortige theaterlocaties nog steeds te vinden.” Gisteren werd bekend dat de speelduur van zijn show op vliegveld Valkenburg vanwege de blijvende belangstelling opnieuw is verlengd, nu tot en met september. Dat zou de totale speelperiode op drie jaar brengen en het aantal bezoekers op ruim een miljoen.

    • Henk van Gelder