Eis: kunstenaars ondernemender

Wie geld wil van het Mondriaan Fonds, zal voortaan altijd moeten uitleggen hoe werk, expositie, aankoop of opdracht onder aandacht van het publiek zal worden gebracht. Ook moeten aanvragers van een projectsubsidie een eigen bijdrage leveren van ten minste 3.500 euro. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die het Fonds heeft aangekondigd voor de komende vier jaar.

Het Mondriaan Fonds is een fusie van Fonds BKVB en de Mondriaan Stichting. Het ministerie van OCW financiert het fonds. Met een budget van 26 miljoen euro is het Mondriaan Fonds een van de grootste cultuurfondsen. Dat is dertig procent minder dan het budget dat beide voorheen hadden te besteden.

Deze korting is reden dat de adviescommissies van het fonds de opdracht hebben gekregen de lat hoger te leggen bij de aanvragen. De vereiste presentatieplannen zullen de commissies meewegen in hun beslissingen.

Ondanks deze aandacht voor cultureel ondernemerschap, onderstreept het fonds dat kwaliteit het belangrijkste criterium blijft bij het toewijzen van subsidies. Ook blijft de doelstelling van het fonds om beeldende kunst en cultureel erfgoed „betekenisvol” te ontwikkelen, „daar waar de markt dit niet of nog niet mogelijk maakt”. Cultureel ondernemerschap is als criterium slechts van belang „in onderlinge samenhang met de kwaliteit”.

Birgit Donker, directeur van het Mondriaanfonds: „Cultureel ondernemerschap betekent niet alleen dat erfgoedinstellingen, kunstenaars en culturele instellingen meer geld uit de markt halen, maar vooral ook dat ze de zichtbaarheid van hun activiteiten vergroten. Dat is cruciaal voor het draagvlak. Uit belastinggeld dragen Nederlanders via het Mondriaan Fonds 160 eurocent bij aan het culturele aanbod in Nederland. Het is belangrijk dat zij ook zien waar dat geld naartoe gaat.”

Het Mondriaan Fonds kondigt tevens een nauwe samenwerking aan met de organisatie Time Bank, voor de uitruil van diensten, zonder dat daar geld aan te pas komt. Ook zal samenwerking worden verdiept met Voordekunst.nl, een podium voor crowdfunding: het vinden van vele kleine donaties voor individuele culturele projecten.

Binnen het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving is het Mondriaan Materiaalfonds opgericht. Het zal rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars verstrekken met geld van het Materiaalfonds. Het Mondriaan Fonds dekt de rentederving en zorgt voor de overige kosten van een renteloze lening.