Contra-productief

Eerst moeten we terug naar het doel van de duurzame doelstelling. Doel is om de CO2-uitstoot terug te brengen, maar ook om onze economie en maatschappij minder afhankelijk te maken van de kwetsbaar en duurder wordende importen van fossiele energie. Zeker met het opraken van onze eigen aardgasvoorraad is dit een must. Daarnaast helpt een stimulans voor duurzaam ook onze schone technologiesector. Als Nederland in dat spel wil meespelen moet het ook de eigen energievoorziening verduurzamen.

Nederland heeft fantastische kansen voor duurzame energie. Ons land is windrijk, heeft bedrijven met de juiste ervaring voor offshore wind en een technologiesector met toepassingen voor bijvoorbeeld zonnestroom of drastische energiebesparing. In Europa hebben we afgesproken dat we per land het energieverbruik duurzaam maken voor een bepaald percentage. Voor Nederland geldt een verplichting van 14 procent. Het nieuwe kabinet heeft daar 16 procent van gemaakt. Dit zijn ambitieuze maar haalbare doelstellingen. Ze passen bij de uitdaging waarvoor we staan. Nu een discussie voeren over het aanpassen van deze afspraak is contra-productief en houdt op. Nederland bungelt in Europa onderaan qua duurzame energieproductie. Een verdere achterstand kunnen we ons niet veroorloven.