Precieze cijfers agressie onbekend

De overheid weet niet precies hoeveel agressie en geweld er gebruikt wordt tegen overheidspersoneel als ambulancewerkers en politieagenten. Daardoor is het onbekend of politie en Openbaar Ministerie (OM) geweld tegen openbare ambtsdragers goed aanpakken.

Dat staat in een evaluatie over de aanpak van geweld door politie en OM van 2010 tot en met oktober 2012. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) stuurden de evaluatie vanmorgen naar de Tweede Kamer.

Het aantal meldingen over geweld of agressie verschilde per politiekorps veel sterker dan mag worden verwacht, staat in het rapport, Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken.

„Grote aantallen werknemers met een publieke taak [die met geweld te maken hebben] blijven buiten beeld zonder dat er ergens een alarmbel gaat rinkelen.” Zo meldden het Korps Landelijke Politiediensten en het korps Amsterdam Amstelland beide ruim 520 zaken, terwijl het korps Friesland maar 23 meldingen deed, en Drenthe negentien.

De aanpak van agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak was één van de speerpunten van het vorige kabinet, net als van het huidige. Alleen: nog altijd wordt niet standaard een aangifte opgenomen als een werknemer met een publieke taak dat wil. En „bij hoge uitzondering” maakten politiekorpsen een structurele informatieanalyse van de geweldszaken, schrijven de onderzoekers. De politie zou de aanpak die zij gebruiken voor geweld tegen hun eigen mensen ook moeten gebruiken voor de andere beroepsgroepen met een publieke taak: voor ambulancemedewerkers, mensen in het openbaar vervoer, de zorg en het onderwijs.

Volgens de onderzoekers is wel sprake van verbetering. Zo is veel aandacht besteed aan de aanpak van geweld en agressie tegen overheidspersoneel. En de kwaliteit van onderzoeken en vervolging „is over het algemeen goed”. Alleen horen de onderzoekers als probleem vanuit de praktijk dat andere onderwerpen concurreren om aandacht en capaciteit: huiselijk geweld, overvallen, georganiseerde misdaad en cybercrime.