Medisch beroepsgeheim versoepeld

Het wordt makkelijker het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) zal hiertoe een wetswijziging indienen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het beroepsgeheim moet patiënten garanderen dat de relatie met hun arts vertrouwelijk blijft. Door niet te hoeven vrezen voor openbaarmaking van hun medische dossier, blijft de drempel om naar een arts te gaan zo laag mogelijk.

Naar aanleiding van de schietpartij door een verwarde man in Alphen aan den Rijn en grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontstond discussie over te strikte handhaving van het beroepsgeheim. De Kamer stemde er al eerder mee in dat psychiaters informatie mogen verstrekken over verdachten die niet meewerken aan psychiatrisch onderzoek.

Uit extern onderzoek voor Schippers blijkt dat medici niet goed weten wanneer ze hun beroepsgeheim mogen doorbreken. Artsen moeten het afwenden van gevaar, zoals bij het drama in Alphen aan den Rijn, afwegen tegen het doorbreken van het beroepsgeheim. Volgens de onderzoekers en de minister kan dit worden ondervangen door beter onderricht.

Maar als het gaat om fraude, ziet Schippers zich gedwongen de mogelijkheden van schending wel te verruimen. Volgens de bewindsvrouw kunnen frauderende zorgverleners het beroepsgeheim nu misbruiken om fraude te verbergen. Verzekeringsartsen van het UWV riskeren tuchtrechtelijke vervolging als zij vermoedens van fraude melden. Schippers: „Grootschalige fraude ondermijnt het vertrouwen in de integriteit van de beroepsgroep en kan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg in gevaar brengen.”

Volgens de minister vormt fraude in die zin een belemmering voor de vrije toegang tot zorg. „Wij willen deze belemmering voor de bestrijding van fraude wegnemen.”