FNV-voorzitter Ton Heerts weet conflict te beslechten

FNV-voorzitter Ton Heerts is erin geslaagd een oplopend conflict over modernisering van de vakbeweging te slechten. Tot afgelopen weekend boden met name de kleinere, bij de FNV aangesloten bonden verzet tegen tegen de hervormingsplannen van Heerts. Zij vreesden verlies van eigen autonomie en een te grote overheersing van de drie grote bonden, FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw.

Toch heeft Heerts deze week alle negentien bondsvoorzitters achter zijn reorganisatie gekregen, na de verzekering dat Bondgenoten, Bouw en Abvakabo weliswaar eerst fuseren, maar zichzelf vervolgens opsplitsen in een veertigtal kleinere sectoren van tussen de 50.000 en 100.000 leden. Het is de bedoeling dat merknamen als Abvakabo en Bondgenoten verdwijnen en plaats maken voor kleinere zelfstandige sectoren, zoals die voor de zorg of de ambtenarij, onder de ‘merknaam’ FNV.

Om de kleinere bonden, met name die van de politie (NPB), de militairen (AFMP), de Marechaussee (Marver), het onderwijspersoneel (AOB) en de journalisten (NVJ), toch over de streep te trekken, is deze week aan de stukken een side-letter toegevoegd met garanties over de autonomie van de individuele bonden binnen FNV-verband. Er komt volgend jaar zomer een formeel ledenparlement (honderd leden) dat de zeventien leden van het algemeen bestuur van de FNV kiest. Heerts’ opvolger, hij vertrekt in mei, wordt rechtstreeks per referendum gekozen door alle FNV-leden. Het algemeen bestuur en het ledenparlement moeten elkaar dan in evenwicht houden bij het bepalen van de koers van de FNV én de bereidheid om met werkgevers en kabinet werkbare compromissen te sluiten.

Hoofdrolspelers in de machtsstrijd die de FNV lange tijd in zijn greep had, zijn inmiddels opgestapt of doen dat op korte termijn, zoals voorzitter Henk van der Kolk van Bondgenoten. Van der Kolks opvolger weet op voorhand dat die functie tijdelijk is. Hetzelfde geldt voor de voorzittersvacature bij FNV Bouw. De achterbannen van de negentien FNV-bonden moeten de hervormingen nog accorderen.

    • Jos Verlaan