Dertig miljoen euro voor Waddeneilanden in Markermeer

De regering steekt dertig miljoen euro in een plan om Waddeneilanden aan te leggen in het Markermeer. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) geeft vijftien miljoen euro, de andere helft komt van minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD).

De regering steekt 30 miljoen euro in een plan om Waddeneilanden aan te leggen in het Markermeer. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) geeft 15 miljoen euro, de andere helft komt van minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD).

Het gaat om de eilanden de Marker Wadden in het Markermeer waarmee extra natuur zou ontstaan. Onder meer beschermde watervogels moeten er terechtkunnen. Ook moeten de eilanden zorgen voor een betere waterkwaliteit.

Slib dat nu voor troebel water zorgt, gaat gebruikt worden om de eilanden te maken. Daardoor wordt het water weer helder, zodat onder meer vogels makkelijker voedsel kunnen vinden. De Marker Wadden zijn een idee van Natuurmonumenten dat het gebied “een weergaloos vogelparadijs” noemt. De provincies Flevoland en Noord-Holland steunen het plan, meldt persdienst Novum.

In totaal steekt staatssecretaris Dijksma dit jaar 200 miljoen euro in natuurprojecten. Om natuurgebieden goed te kunnen beheren, wordt 65 miljoen euro ingezet. Ook gaat in deze kabinetsperiode eenmalig 7,5 miljoen euro naar de natuur op Caribisch Nederland. Verder gaat ruim 126 miljoen euro naar de ecologische hoofdstructuur, waardoor natuurgebieden met elkaar worden verbonden.

    • Jules Seegers