Brieven & Tweets

Inspectie mag geschrapte arts toch nog vervolgen

Op mijn ingezonden brief (9 januari) – ‘Ik verbaas me over advies van de zorginspectie’ – moet ik helaas een rectificatie geven.

Ik schreef dat beroepsbeoefenaren die zich laten uitschrijven per definitie buiten het bereik vallen van het tuchtrecht. Na de jongste herzieningen stelt de ‘Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg’ evenwel dat geschrapte beroepsbeoefenaren zijn onderworpen aan het tuchtrecht voor hun optreden gedurende de tijd dat ze stonden ingeschreven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan dus alsnog een procedure tegen hen aanhangig maken.

Het ontbreken van een internationaal forum om gegevens over disfunctionerende beroepsbeoefenaren uit te wisselen, blijft klemmen.

rob jamin

Den Haag

Enige doel van Den Boef is om te ridiculiseren

Wat moet de lezer met de kop die doucheplassen koppelt aan de Oranjes (Opinie, 11 januari)?

Steun van Prinses Laurentien voor de opvatting van de wethouder van GroenLinks uit Drenthe zou pas echt nieuws geweest zijn. Trakteert deze kwaliteitskrant haar lezers op een analyse van het toenemend watergebruik als milieuprobleem? Helaas doet August Den Boef in dit stuk iets anders. Op een badinerende en sarcastische toon koppelt hij de activiteiten van de prinses aan een hilarische uitspraak van een wethouder. Dit onsamenhangende betoog, waarin ook andere Oranjes de revue passeren, duidt maar op één ding: de kennelijke wens om te ridiculiseren.

Een redactie die zichzelf serieus neemt, bespaart de lezer deze uiting van particuliere antipathie. De krant bood jammer genoeg een podium aan een publicist die een prinses doelbewust en op een vileine manier wilde beschadigen – geen nieuws, geen analyse, geen humoristische column en geen slijpsteen voor de geest.

Saskia Huygen

Den Haag

Toetsen is goed, als je het met mate doet

Wat een stelligheid over toetsen in het bij hoogleraar sociologie Herman van de Werfhorst (Opinie, 10 januari). Spreekt hier iemand vanuit een gevoel van onfeilbaarheid en een verlangen naar een bevelscultuur?

Gezien de mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van gestandaardiseerde toetsen stel ik voor het Nederlandse basisonderwijs als credo voor: ‘toetsen in goed, als je het met mate doet’. Essentieel is de rol van leerkrachten.

Sociologen zullen ons altijd willen helpen om feilen en vooroordelen in het onderwijs bloot te leggen. Als dat op de manier van deze hoogleraar gebeurt, zal – vrees ik – de reactie beperkt blijven tot: sociologie, bah.

Mart Visser

Destijds als schoolpsycholoog betrokken bij de invoering van de Cito-Eindtoets in Amsterdam

De kerk opzeggen is nog geen afscheid van God

De kop ‘God opzeggen’ (NRC Handelsblad, 10 januari) is een vlag die de lading van het desbetreffende artikel allerminst dekt. Teleurgesteld in de kerk van hun geloofsorganisatie zeggen velen het kerklidmaatschap op, juist omdat ze God niet willen ‘opzeggen’!

Het is een dwaze uitdrukking, overigens. Ze moet wel afkomstig zijn van een nitwit in geloofsaangelegenheden – ‘los van God’, om precies te zijn.

Ds W.A. Hage

Dronten

De pleitbezorgers draaien windenergie de nek om

Een van de pleitbezorgers van windmolens dicht bij de kust is de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Ze vindt dat de overlast „niet opweegt tegen het landsbelang” (NRC Handelsblad, 11 januari).

Dit ultieme argument werkt het verzet in de hand. Blijkbaar zijn er zo weinig praktische, overtuigende pro-argumenten dat direct de ultieme troefkaart moet worden gespeeld, zullen tegenstanders denken.

Veel effectiever is het expliciet en persoonlijk maken van de voordelen. Zo is bekend dat financieel meeprofiteren van de opbrengst de overlast bij omwonenden verkleint en soms zelf volledig doet verdwijnen. Zet je een windpark voor de kust neer als een bron van overlast, of als de unieke toeristische attractie?

Als dit soort windparken inderdaad het landsbelang dient, zou je op z’n minst verwachten dat al het onderzoek dat ernaar wordt gedaan, onafhankelijk is. De twee bedrijven die het rapport hebben gemaakt waarop de discussie nu wordt gevoerd, Pondera Consult en Ventolines, zijn dit niet. Adviesbureau Pondera maakt er geen geheim van zeer pro-windenergie te zijn. Directeur Hans Rijntalder is bestuurslid van NWEA, de lobbyorganisatie van de windenergiesector. Ook het bedrijf Ventolines is een verklaard windenergievoorstander. Tegenstanders kunnen hun voorstellen eenvoudig indelen in de categorie ‘wij van Wc-eend adviseren Wc-eend’ en terzijde schuiven als niet-betrouwbaar, ook als ze dat wél zijn. Net als de overtrokken landsbelangclaim doet dit de zaak van de voorstanders eerder kwaad dan goed.

Remco de Boer

de boer communicatie – techniek & wetenschap, Amsterdam

Obesitas is niet de enige vorm van ongezond zijn

Moeten mensen die ongezond leven meer betalen voor zorg (NRC Handelsblad, 9 januari)? De Nederlandse Obesitas Vereniging bepleit eerlijke criteria voor het beoordelen van ‘ongezond leven’.

Wie honderd Nederlanders naast elkaar zet die eerlijk over hun leefstijl durven zijn, komt allerlei voorbeelden tegen van een ongezonde leefstijl. Daar zitten behalve mensen met obesitas ook nicotineverslaafden, alcoholisten, drugsverslaafden, veel te fanatieke sporters, gameverslaafden, workaholics en stresskippen tussen. Het grote verschil met mensen met obesitas is dat je aan hun buitenkant niet direct kunt zien hoe ‘ongezond’ hun leefstijl is.

Het stigma van mensen met obesitas is groot. Zij kunnen hun dik-zijn niet verbergen. Maar niet iedereen met obesitas is per definitie ongezond en slanke mensen leven lang niet altijd gezond. Zij hebben vaak wel voordelen die mensen met obesitas niet hebben. Erfelijkheid, aanleg, omgeving en opvoeding spelen allemaal een rol bij het ontwikkelen van overgewicht. Veel obesen staan vanaf hun geboorte al op achterstand. Wie eenmaal overgewicht heeft, komt er bijna nooit helemaal van af, hoezeer je ook probeert meer te sporten en gezonder te eten.

Voor een eerlijke beoordeling van leefstijlen is het zaak om niet alleen naar het uiterlijk te kijken, maar ook naar wat je niet aan de buitenkant kunt zien. Welke objectieve criteria zijn er om te beoordelen hoe ‘ongezond’ iemands leefstijl is of was? Welk prijskaartje hang je daar dan aan?

A.M.J. van Haaren-Hofmans

Bestuurslid pers & voorlichting van de Nederlandse Obesitas Vereniging

Verdiep liever de vloeren van de brandweerkazerne

NRC Handelsblad (9 januari) meldt dat de brandweer in Flevoland te hoge brandweerauto’s heeft besteld, zodat ze de deuren, of zelfs de complete kazernes moeten verhogen, dan wel geheel vervangen.

Is het niet veel goedkoper om de vloer te verdiepen? Dan krijg je eenvoudigweg een drive-in-garage.

Kees Hogenbirk

Amsterdam

Die rally is schandelijk

Op de voorpagina (NRC Handelsblad, 10 januari) staat een foto van een rallyrijder in Latijns-Amerika. Deze rally zou veel meer stof moeten doen opwaaien dan al op de foto te zien is. Het plaatje en het bijschrift daarbij wekken de foutieve indruk dat we getuige zijn van een romantische of heroïsche gebeurtenis.

In de jaren zestig hebben mijn gezin en ik zes jaar gewoond in Peru. Hieraan denken we met diepe bewondering terug, zeker als je de oude beschavingen als Chavin, zo’n tweeduizend jaar voor Christus, vergelijkt met ons dom Batavierendom. Later volgden veel meer beschavingen, verspreid langs de westkust van het continent. De archeologische resten hiervan zijn bewaard gebleven door de droge woestijnen.

Daar raast nu een circuskaravaan doorheen, alles verbrijzelend waar ze overheen scheurt. Sporen van deze verwoesting zullen over tientallen jaren nog prominent zichtbaar zijn. Het is jammer dat NRC Handelsblad met het plaatsen van deze foto heroïek suggereert.

Marinus Boenders

Tilburg

  • Kees Hogenbirk
  • Marinus Boenders
  • Rob Jamin
  • Ds W.A. Hage
  • Mart Visser
  • Remco de Boer
  • Saskia Huygen
  • A.M.J. van Haaren-Hofmans