Brieven

Hoe ver reiken Patriots?

Over het bereik van de Patriotsystemen meldt nrc.next (8 januari) het volgende: „Defensie stelt officieel dat de Patriot PAC-3 niet hoger komt dan 20 kilometer en niet verder dan 60 kilometer. Onafhankelijke bronnen zeggen echter dat de PAC-3 meer kan: een ballistische raket op 30 kilometer hoogte raken en op 160 kilometer afstand gevechtsvliegtuigen en kruisraketten raken”.

Naar aanleiding van de Turkijemissie werden feitelijke vragen gesteld over het effectieve horizontale en verticale bereik van de Nederlandse, Duitse en Amerikaanse Patriots. De regering schreef: „Het begrip ‘effectief bereik’ slaat op het bereik waarbinnen een onderschepping door een Patriotraket op effectieve wijze kan plaatsvinden. Dit gebied is vanwege de afstand van de locatie van de Nederlandse systemen tot aan de grens met Syrië beperkt tot Turks grondgebied”.

Als de informatie van uw onafhankelijke bron klopt, dan is het antwoord van de regering op de feitelijke Kamervragen op zijn minst misleidend. Dat is relevant omdat hieruit volgt dat vanuit de huidige plaatsingslocatie een no-fly zone kan worden ingesteld boven Syrisch grondgebied.

Karel Koster

Wetenschappelijk bureau SP

Ruben Oppenheimer heeft het mis

Ruben Oppenheimer heeft de Inktspotprijs voor de negende keer op rij niet gewonnen. Hij vermoedt dat deze prijs eigenlijk een excuus is om bij toerbeurt een collega in het zonnetje te zetten. Klopt dat? Deze vraag is gelukkig eenvoudig te beantwoorden.

De jury van de Inktspotprijs bestaat elk jaar uit drie nieuwe leden. Er zitten geen collega-tekenaars in, maar journalisten en kunstkenners. Deze keer waren dat Kees van Kooten, Annemarie de Wildt en Frénk van der Linden. Van een collega in het zonnetje zetten is dus geen sprake.

Bij toerbeurt dan, zodat iedereen die maar lang genoeg wacht de prijs weleens krijgt? De feiten wijzen anders uit. Bas van der Schot en dit jaar Pieter Geenen ontvingen de prijs in een van de eerste jaren dat ze meedongen. Velen doen of deden net als Ruben jaren mee, zonder te winnen (bijvoorbeeld Fritz Behrendt,Nico Visscher, Marijn, Mirjam Vissers of Pluis), terwijl Stefan Verwey en Tom Janssen de prijs tweemaal wonnen. En Peter van Straaten zelfs vier keer! Niks geen toerbeurt dus.

Dat is jammer voor Ruben, want anders was hij zo langzamerhand wel aan de beurt geweest. In plaats daarvan moest hij maandag, net als alle andere politieke tekenaars, afwachten wat de jury de beste politieke prent van het afgelopen jaar vond. Dat is, zo bleek na de meesterlijke, meeslepende toelichting van de jury, ‘Daredevils’ van Pieter Geenen.

Siegfried Woldhek

Tekenaar en winnaar van de Inktspotprijs 2011

PvdA-lid bekritiseert eigen partijprogramma

Kamerlid Michiel Servaes (PvdA) neemt een voorschot op de Europaspeech die premier Cameron van het Verenigd Koninkrijk vrijdag zal houden in Nederland; Servaes vraagt zich af „waarom de Britten uitgerekend nu komen met hun eis tot het terughalen van bevoegdheden [uit Brussel]”. (Opinie, 16 januari).

Het is al jaren een PvdA-standpunt dat er waar mogelijk Europese bevoegdheden moeten worden teruggesluisd naar het nationale kader. Het PvdA-verkiezingsprogramma van 2012 stelt: „In het nieuwe Europa […] gaan we zaken regelen op het niveau waar het thuishoort. Sommige zaken kan Nederland beter zelf bepalen”. Het regeerakkoord bepleit een inventarisatie van Europese beleidsterreinen die „kunnen worden overgedragen aan nationale overheden”. Dit ligt dus helemaal in de lijn van de Britse ideeën.

Misschien kan het Kamerlid Servaes de regering eens vragen hoe het met die inventarisatie gesteld is. Of komt zo’n lijst even niet van pas, nu de benoeming van PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem tot voorzitter van de eurogroep ophanden is ?

Alfred Pijpers

Amsterdam

    • Siegfried Woldhek
    • Karel Koster
    • Alfred Pijpers