Begenadigd verteller

klassiekRenaud Capuçon: Vioolconcerten van Brahms & Berg ****

Het Vioolconcert (1935) van Alban Berg is een van de weinige atonale werken die de status van publieksfavoriet hebben bereikt. Niet toevallig klinken er allerlei tonale echo’s in door, meesterlijk door de componist opgeroepen en in zijn twaalftoonsprocedé verweven, zoals het geciteerde Bachkoraal Es ist genug. Ook de ontstaansgeschiedenis is hitgevoelig: Berg droeg het concert op aan de op jonge leeftijd overleden dochter van Alma Mahler en Walter Gropius; zelf stierf hij nog voor de première aan een bloedvergiftiging. Merkwaardig genoeg ontbrak het werk tot dusver in de discografie van de Wiener Philharmoniker. Die lacune is nu gedicht dankzij Daniel Harding met Renaud Capuçon als solist, op een prachtige cd die ook het Vioolconcert (1878) van Brahms bevat. Hoewel zeer verschillend van karakter gaan die onbetwiste meesterwerken goed samen; aardig is dat Brahms en Berg ze op vrijwel dezelfde locatie schreven. Capuçon is met zijn krachtig schurende toon en ademende voordracht een begenadigd muzikaal verteller. Hij nam al vaker op met Harding en het samenspel tussen solist en orkest is uitmuntend. Niet baanbrekend, maar zeer de moeite waard.

    • Joep Stapel