Aantal werklozen verder toegenomen

Foto Hollandse Hoogte / Flip Franssen

De werkloosheid in Nederland is de afgelopen maand weer verder toegenomen. In december waren er 571 duizend werklozen, 19 duizend meer dan een maand eerder, blijkt uit cijfers van het CBS.

In december was 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos, 0,2 procentpunt meer dan een maand eerder.

Het aantal mensen zonder baan neemt al toe sinds juni 2011, toen de werkloosheid nog op 5 procent stond. Vorig jaar steeg de werkloosheid met gemiddeld tienduizend mensen per maand. In juli vorig jaar kwam het totaal aantal werklozen voor het eerst sinds jaren boven de vijfhonderdduizend uit.

Het afgelopen jaar steeg het aantal werklozen volgens het CBS met gemiddeld 10 duizend per maand. Er werden iets meer mannen dan vrouwen werkloos. De werkloosheid onder 45-plussers nam in 2012 met gemiddeld 4 duizend per maand toe. Bij zowel jongeren als 25-tot 45-jarigen waren dit er 3 duizend.

Ook het aantal WW-uitkeringen gestegen

Het aantal WW-uitkeringen steeg in december tot 340 duizend, zeventigduizend meer dan een jaar eerder. Het aantal WW-uitkeringen in de bouwsector steeg in een jaar tijd met zeventig procent tot twintigduizend uitkeringen.

    • David Haakman