Uitschrijving uit kerk eenvoudiger

De Rooms-Katholieke Kerk gaat het voor haar leden eenvoudiger maken zich uit te schrijven. Een brief naar de parochie waar een katholiek als dooplid staat ingeschreven moet genoeg zijn. Dat heeft de bisschoppenconferentie gisteren afgesproken, zegt Bert Elbertse, woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.

Het is voor kerkleden nu nog vaak lastig om zich uit te schrijven. Dat komt volgens Elbertse vooral doordat er geen eenduidige regels voor zijn. „In principe moet je je nu ook al kunnen uitschrijven met een brief naar de parochie. Alleen weten ze dat lang niet bij alle parochies. Iedereen hanteert weer eigen regels. Het is onze taak om leden, maar vooral ook mensen binnen parochies die leden uitschrijven als er een verzoek ligt, te informeren over de procedure.”

Advocaat Janneke Hendrix stond een cliënt bij die zich wilde uitschrijven en van zijn doopnamen af wilde. „De pastoor zegt dat een doop niet meer ongedaan gemaakt kan worden”, zegt Hendrix. Uiteindelijk heeft haar cliënt voorlopig genoegen genomen met een aantekening in het doopregister. „Volledige uitschrijving bleek niet mogelijk.”

Eind februari moet de procedure op de website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland staan, en op de sites van de zeven bisdommen. Daar wordt ook uitgelegd wat de consequenties zijn: trouwen in de kerk of begraven worden vanuit de kerk is niet meer mogelijk.

Leden van de kerk hebben geregeld veel moeite om zich uit te schrijven. Ze moeten tal van brieven schrijven, of ze moeten hun besluit toelichten in een persoonlijk gesprek met de pastoor.

Het is ook soms lastig voor leden, zegt Elbertse, om de parochie te vinden waar iemand veertig jaar geleden is gedoopt. „Soms is niet meer te achterhalen waar dat was, of is de parochie opgeheven of gefuseerd.”

In 2012 schreven 15.300 leden zich uit. In 2010, toen de onrust over misbruik binnen de katholieke kerk op haar hoogtepunt was, schreven ongeveer 23.000 mensen zich uit. De Rooms-Katholieke Kerk heeft ongeveer vier miljoen leden in Nederland, zegt Elbertse.

Bij de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie, waarin zeven kerkgenootschappen samenwerken, staan 6,1 miljoen Nederlanders als gelovige geregistreerd. Dat neemt wel elk jaar af, tussen 2010 en eind 2011 bijvoorbeeld met 71.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek noemt 28 procent van de bevolking zichzelf rooms-katholiek.