Stroppenbank SNS Reaal

Het vertrouwensverlies groeit, de beurskoers van bank en verzekeraar SNS Reaal zakt gestaag weg. Het is tijd dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) laat zien wat hij waard is.

SNS Reaal is de vierde bank van Nederland. Burgers hadden volgens de laatste cijfers 32,5 miljard euro spaargeld aan de bank toevertrouwd. De zelfstandige toekomst van SNS Reaal is al enige tijd twijfelachtig vanwege kolossale stroppen op vastgoedleningen. Het concern kreeg tijdens de kredietcrisis van 2008 staatssteun, maar kan zijn financiële positie niet meer op eigen kracht herstellen. SNS Reaal onderhandelt al maanden met het ministerie van Financiën en anderen over een alomvattende oplossing. Zij heeft gesuggereerd dat er duidelijkheid is als op 14 februari de financiële resultaten over 2012 bekend worden gemaakt.

Nederland kan zo lang niet wachten. In anderhalve dag is de koers 12 procent gedaald. De neergang volgt op transacties van diverse vermogensbeheerders die speculeren op een koersval.

Als het ministerie van Financiën al gehoopt had dat andere financiële instellingen zouden meedoen met een reddingsactie, dan is het nieuws uit Brussel ontnuchterend. ABN Amro en ING, die eerder zelf staatssteun kregen, mogen op basis van Europese afspraken zelf geen overnames van betekenis doen. De derde bank die kan helpen, Rabobank, is weliswaar kapitaalkrachtig, maar heeft vorig jaar de noodlijdende Friesland Bank al gekocht. Het is de vraag of de Rabobank met haar hoge marktaandeel in sparen en hypotheken groter moet worden in Nederland.

Dijsselbloem houdt nog genoeg beleidsopties over. Als de prijs maar laag genoeg is, willen buitenlandse partijen zeker onderzoeken of SNS Reaal redden winst oplevert. De minister kan er ook voor kiezen de nieuwe instrumenten te testen die ontwikkeld zijn na de kredietcrisis om kapotte banken te sluiten en hun spaargeld soepel over te hevelen naar een solvabele (nieuwe) bank. In een la ligt ook nog een wetsontwerp voor snelle nationalisaties van banken.

Dijsselbloem kan ook zijn groeiende gewicht in Brussel als stille kandidaat-voorzitter van de eurogroep gebruiken om de Europese Commissie ervan te doordringen dat zij in dit geval een ontheffing moet geven, zodat ABN Amro en/of ING wél kunnen meehelpen.

Dát de overheid garant staat voor een oplossing, vloeit voort uit een beslissing van eind 2011. Minister De Jager (Financiën, CDA) heeft SNS Bank toen aangemerkt als een systeemrelevante bank. Het kapseizen van zo’n bank kan leiden tot paniekerige reacties, ontwrichting van het betalingsverkeer en economische winter. Daar is Nederland niet bij gebaat.