stellingen

Naast sport, zouden werkgevers ook muziek maken en toneel spelen bij hun werknemers moeten stimuleren om de kans op burn-out te verlagen.

Tialda Hoekstra

Rijksuniversiteit Groningen

Wie het laatst lacht, denkt het traagst.

Charlotte E. Verboom

Rijksuniversiteit Groningen

‘Publish or perish’ leidt tot een overdaad aan publicaties en tot het tegenovergestelde van synergie: de som der delen is vaak kleiner dan het geheel.

Karen Krijgsveld

Rijksuniversiteit Groningen