Schippers versoepelt schending medisch beroepsgeheim

Het wordt makkelijker om het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) zal hiertoe een wetswijziging indienen. Dat heeft zij vanmiddag in een brief geschreven aan de Tweede Kamer.

Na het schietdrama door een verwarde man in Alphen aan de Rijn en na grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is discussie ontstaan over de mogelijkheden het medisch beroepsgeheim te doorbreken.

Het beroepsgeheim beoogt patiënten er van te verzekeren dat de relatie met hun arts vertrouwelijk blijft. Door niet te hoeven vrezen voor openbaarmaking van hun medische dossier blijft de drempel voor burgers om naar een arts te gaan zo laag mogelijk.

Schippers gaf externe deskundigen de opdracht om de knelpunten bij het medisch beroepsgeheim in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat de problemen voor een belangrijk deel te verklaren zijn doordat medici niet goed op de hoogte zijn wanneer hun beroepsgeheim wel of niet te doorbreken. Artsen moeten het afwenden van gevaar, zoals bij het drama in Alphen aan de Rijn aan de orde was, afwegen tegen het doorbreken van het beroepsgeheim. Volgens de onderzoekers en de minister kan dit worden ondervangen door beter onderricht.

Maar bij fraude ziet Schippers zich gedwongen de mogelijkheden van schending wel te verruimen. Volgens de bewindsvrouw kunnen frauderende zorgverleners nu het beroepsgeheim misbruiken om fraude te verbergen. “Grootschalige fraude ondermijnt het vertrouwen in de integriteit van de beroepsgroep en kan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van zorg in gevaar brengen.” Volgens Schippers vormt fraude in die zin een belemmering voor de vrije toegang tot zorg. Nu, zo stelt de minister, riskeren UWV-verzekeringsartsen tuchtrechtelijk vervolgd te worden als zij vermoedens van fraude melden. “Wij willen deze belemmering voor de bestrijding van fraude wegnemen.”