Hier wilde niemand linten knippen

Eindhoven heeft gefaald, erkent wethouder Depla. De verhuizing van het woonwagenkamp werd stiefmoederlijk behandeld.

None

Staf Depla kan de Twitterreacties wel voorspellen op het nieuws dat de gemeente Eindhoven gemeenschapsgeld heeft verspild bij de verhuizing van een lokaal woonwagenkamp. „Die reacties richten zich vol op de woonwagenbewoners. Zij krijgen de schuld.”

Maar de Eindhovense wethouder voor financiën, tevens verantwoordelijk voor integriteit, is het daar niet mee eens. De fout, zegt Depla (52) ligt bij de gemeente zelf. „Wij hadden onze bedrijfsvoering niet op orde.”

Uit onderzoek komt naar voren dat er ambtenaren zijn bedreigd.

„Uit niks blijkt dat de bewoners hogere vergoedingen kregen omdat ze stennis maakten. Wij hadden iemand in dienst die we verdenken van valsheid in geschrifte. Hij is gehoord. Daar kwam niet uit dat hij zo heeft gehandeld omdat hij werd bedreigd.”

Was de veiligheid van de ambtenaren voldoende gewaarborgd?

„De gemeente heeft haar werknemers onvoldoende gesteund Als over vergoedingen wordt onderhandeld, moeten ambtenaren met zijn tweeën zijn. Niet alleen vanwege integriteit, ook voor hun veiligheid. Dat was niet goed geregeld.”

Hoe verklaart u dat het juist fout ging bij de verhuizing van een woonwagenkamp?

„Er zijn projecten waar iedereen graag bij wil horen om het lint door te knippen. Hier stonden mensen niet voor in de rij. Het was gecompliceerd; een heel specifiek project waar we weinig ervaring mee hadden. waar specialistische kennis voor nodig was. Met niet de makkelijkste doelgroep. En dan ook nog in een gevoelige omgeving, want op het moment dat er iets met woonwagenbewoners gebeurt is heel Nederland in rep en roer.”

Het soort project dat schreeuwt om extra aandacht van ambtelijke en bestuurlijke top?

„Dat is een van de lessen die we hebben geleerd. Het toezicht schoot tekort.

„En niet alleen bij dit project. De rekenkamer wees er ons al op in het rapport Sturen op de achterbank: de bedrijfsvoering was niet goed genoeg. Dat hebben we aangepakt sinds 2010. En we nemen aanvullende maatregelen.”

De voormalige projectleider, tegen wie de gemeente aangifte heeft gedaan, zegt dat het bestuur hem onder grote druk zette. Alles moest snel en soepel.

„Dat kan nooit een reden zijn om de wet te overtreden en niet professioneel te werken.”

U neemt disciplinaire maatregelen tegen enkele van uw ambtenaren. Waarom stapt geen van de wethouders op?

„De bestuurders zijn natuurlijk eindverantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Of ze daar consequenties aan verbinden, hangt af van verwijtbaarheid en ernst. Wij hebben die afweging gemaakt. Wij vinden dat de stad er niet mee gediend is als een van de wethouders opstapt, alleen om een gebaar te maken naar de gemeenschap.”

Probeert u geld terug te vorderen van woonwagenbewoners?

„Ik zou niets liever willen. Maar dat is juridisch lastig. Ik doe niet aan symboolgebaren voor de publieke opinie. Als we terugvorderen, gaat het om kleine bedragen.”

De PvdA wil een landelijke integriteitsrecherche die onderzoek doet als bestuurders of ambtenaren in opspraak komen. Zou u die hebben ingeschakeld?

„Zeker. Dat had ons tijd en geld bespaard.”