Fransen vrezen een lange oorlog in Mali

Wanneer is de operatie in Mali een succes? Hollande wil blijven tot de rebellen in het noorden verdreven zijn. Dat gebied is groter dan Frankrijk. De missie is „extreem moeilijk”.

Franse militairen rukken op in de buurt van de Malinese hoofdstad Bamako. Grondtroepen zullen vandaag direct het gevecht met de rebellen aangaan. Foto AFP

Frankrijk heeft „niet de roeping om in Mali te blijven”, zei president François Hollande gisteren. Maar in zijn land dringt het besef door dat de militaire interventie een lange adem zou kunnen vergen.

Na vijf dagen van luchtaanvallen heeft Frankrijk grondtroepen naar het noorden van het land gestuurd die, volgens de Franse bevelhebber, vandaag „direct gevecht” met de radicale islamitische rebellen zullen aangaan. De Franse aanwezigheid in het West-Afrikaanse land zal snel opgevoerd worden tot 2.500 man.

Volgens Hollande, gisteren in de Verenigde Arabische Emiraten voor een handelsmissie, is de operatie in Mali klaar als het land „veilig is”, „legitiem gezag heeft”, een „electoraal proces” op gang gekomen is. En als er geen terroristen meer zijn die de „integriteit van het land” bedreigen.

In de Assemblée Nationale, het Franse parlement, specificeerde premier Jean-Marc Ayrault die doelstellingen. Frankrijk is in Mali om het offensief van de terroristengroepen te stoppen, het voortbestaan en de „totale soevereiniteit” van de Malinese staat te garanderen en om de inzet van de Afrikaanse interventiemacht voor te bereiden.

Maar dat makkelijker gezegd dan gedaan, in een bezet gebied dat groter is dan Frankrijk zelf. Parlementariërs van de centrum-rechtse oppositiepartij UMP en van de linkervleugel van Hollandes Parti Socialiste willen van Ayrault weten hoe lang het militaire avontuur van Frankrijk gaat duren en waarom zo weinig andere landen Frankrijk met mankracht bijstaan.

„We steunen de regering en we steunen onze soldaten in de strijd tegen het terrorisme”, zei UMP-afgevaardigde Guy Teissier gisteren. „Maar we hebben vragen. Het is een extreem moeilijke missie met een goed bewapende tegenstander die de regio kent.”

Dat beaamde generaal-buiten-dienst Vincent Desportes, oud-directeur van de Franse militaire academie. Hij vreest dat „de Franse betrokkenheid een betrokkenheid voor de lange termijn is”. Het kan volgens hem nog wel even duren voordat de Afrikaanse troepenmacht, waartoe de Veiligheidsraad al in december besloot, daadwerkelijk actief is. Die is in zijn ogen noodzakelijk voor de legitimiteit én de effectiviteit van de missie.

„Om Mali terug te veroveren, te behouden en te stabiliseren zijn gevechtsvliegtuigen niet voldoende”, zei Desportes tegen Le Monde. „Er zijn veel troepen op de grond nodig, enkele tienduizenden mannen. Ter vergelijking: Frankrijk heeft 4.000 man naar Afghanistan gestuurd.”

De paar duizend soldaten die onder andere door Nigeria, Burkina Faso en Guinee zijn toegezegd, kunnen voorlopig niet zonder Franse hulp met het Malinese leger het noorden volledig terugnemen.

De Europese Unie zal proberen de eerder toegezegde trainingsmissie voor het regeringsleger van Mali sneller ter plaatse te krijgen, zegde buitenlandchef Catherine Ashton gisteren in het Europees Parlement toe. Die trainers werden aanvankelijk op zijn vroegst eind februari verwacht.

„Het is duidelijk”, zei directeur Philippe Hugon van het Institut de Recherche Internationale et Stratégique gisteren tegen weekblad Le Nouvel Observateur, „dat een oorlog tegen de jihadisten zich niet alleen militair laat winnen”. De rebellengroepen „kennen het terrein en hebben de mogelijkheden om hun toevlucht te zoeken in tenten of grotten”.De „jeugd” heeft in Noord-Mali „erg weinig perspectieven”, zei hij, pleitend voor ontwikkelingshulp.

Onderzoeksrechter Marc Trévidic, die eerder deze maand zei te vrezen voor aanslagen in Frankrijk door geradicaliseerde Afrikanen die zich in de Sahel zouden hebben laten trainen, zei gisteren dat president Hollande „geen andere keus” had dan te interveniëren. Hij onderschrijft de opvatting van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius dat een „terroristische staat” in Mali richting de sterk op Frankrijk gerichte hoofdstad Bamako zelfs voor Europa een gevaar kan zijn.

Maar voor Frankrijk spelen ook economische belangen. In Mali zelf valt voor Frankrijk niet veel te halen: het land heeft een beetje goud, maar draait verder vooral op landbouw. In het verleden is wel gezocht naar olie en een Canadees mijnbedrijf verwacht uranium te kunnen delven, de grondstof voor kerncentrales. Maar de Franse energiegigant Areva is niet in Mali actief.

Dat is anders in buurland Niger, evengoed onrustig door de groepen die ook Mali in hun greep hebben, en hofleverancier van uranium voor de vele Franse kerncentrales. Directeur Stéphane Lhomme van het Observatoire du nucléaire, een actiegroep tegen kernenergie, is ervan overtuigd dat als Frankrijk spreekt van het „veiliger maken van de regio” in werkelijkheid bedoelt „het veilig stellen van de bevoorrading van de Franse kerncentrales”. Areva betrekt zijn uranium in het noorden van Niger. Personeelsleden hebben al te maken gehad met gijzelingsacties.

President Hollande zei gisteren „de terroristen” te willen „uitroeien” of „gevangen nemen, indien mogelijk”.

    • Peter Vermaas