Fiasco Eindhoven met woonwagens

Bij het verplaatsen van een woonwagenkampje naar een locatie een paar honderd meter verderop, heeft de gemeente Eindhoven vijf jaar lang fout na fout gemaakt. Alleen al aan vergoedingen voor transport, verhuiskosten en schade werd aan woonwagenbewoners 2,9 miljoen euro uitgekeerd, waarvan 2,2 miljoen euro niet kan worden onderbouwd. Een deel van die betalingen was terecht. Maar de gemeente schat dat zeker een miljoen euro is verspild. Dat blijkt uit zes rapporten van de gemeente die gisteren zijn gepubliceerd door wethouder Staf Depla (PvdA), verantwoordelijk voor integriteit.

Uit de rapporten blijkt dat organisatie, administratie en financiële controle van de gemeente tekortschoten. Daardoor duurde het erg lang voordat de missers werden ontdekt. Een klacht bij het gemeentelijk Meldpunt Integriteit, waar burgers informatie kwijt kunnen over sjoemelende ambtenaren en bestuurders, bracht de zaak aan het rollen.

De gemeente heeft vorige maand aangifte van valsheid in geschrifte gedaan tegen de voormalige projectleider die de verhuizing begeleidde. Hij veranderde eigenmachtig taxatierapporten en nam zelf schade op onder de naam van een bedrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat hij daar financieel beter van werd. De oud-projectleider voelt zich behandeld als zondebok. Hij vindt dat de onderzoeken hem geen recht doen.

De gemeente neemt disciplinaire maatregelen tegen een aantal ambtenaren wegens plichtsverzuim. Hoeveel ambtenaren, wilde Depla niet zeggen. Geen van de gemeentebestuurders stapt op. Depla vindt dat niet nodig „alleen om een gebaar te maken naar de gemeenschap”.

Het woonwagenkamp moest verplaatst worden omdat er op die plek nieuwbouw gepland was. De verplaatsing heeft tot nu toe bijna acht miljoen euro gekost, vijf miljoen meer dan begroot. De kosten stijgen nog. Sinds de verhuizing van de eerste wagens in 2010, kampt het kamp op de nieuwe locatie aan het Orgelplein met verzakkingen.

In het nieuws: pagina 6-7

    • Esther Wittenberg
    • Dick Wittenberg