Duitsland kan bloeien dankzij opkomende markten

Het bruto binnenlands product van Duitsland zou in het vierde kwartaal kunnen dalen.

De Duitse export was in november op jaarbasis vlak, terwijl de verkopen aan de eurozone in vergelijking met een jaar daarvoor maar liefst 5,7 procent lager uitvielen.

Maar de groeivertraging van het land is waarschijnlijk slechts tijdelijk. De opkomende markten zullen Duitsland een steuntje in de rug geven.

De stijging van de export naar de landen buiten de Europese Unie, in de periode van januari tot november ten opzichte van een jaar eerder, is een weerspiegeling van wat zich het afgelopen – opmerkelijke – decennium heeft voorgedaan. Het is ook een teken van de dingen die komen gaan.

De Duitse export is sinds 1999 verdubbeld. Een deel van die groei vloeit voort uit de positie van het land als ‘powerhouse’ van de eurozone. De exporten binnen de eurozone waren in 2011 55 procent hoger dan in 2000, maar zijn sinds 2007 gestagneerd.

De crisis in de eurozone doet Duitsland pijn – maar het lidmaatschap van de gemeenschappelijke munt helpt ook weer, doordat de waarde van de euro niet langer stijgt. De Verenigde Staten hebben Duitsland minder geholpen dan Europa. De Duitse export naar de VS was in 2011 slechts 19 procent hoger dan elf jaar eerder, als gevolg van de sterke stijging van de euro ten opzichte van de dollar in deze periode en van de recessie in de VS.

De opkomende economieën verklaren waarom Duitsland kon bloeien terwijl zijn buurlanden en de Verenigde Staten pijn leden.

De Duitse verkopen aan China zijn tussen 1996 en 2011 jaarlijks gemiddeld met 17,7 procent gestegen. Er is ook spectaculaire groei bereikt in de verkopen aan Brazilië, Rusland en India.

Het gevolg was een vervijfvoudiging van de waarde van de exporten naar deze ‘BRIC-landen’ tussen 2000 en 2011, naar 121 miljard euro. Het lot van de Duitse export hangt nu veel meer af van de BRIC-landen dan van de Verenigde Staten.

De boodschap is optimistisch. De opkomende markten geven de grootste economie van Europa kracht, en helpen haar de crisis in de eurozone door te komen.

De handel en de opkomst van de opkomende economieën verminderen de afhankelijkheid van de wereldeconomie van de Verenigde Staten en Europa, en zorgen ervoor dat zij gezonder is en meer in evenwicht. Ondanks al zijn zorgen deelt de oude wereld in de voordelen hiervan.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.

    • Ian Campbell