Bod Sparta 'sigaar uit eigen doos'

Vorige week berichtten we hier over de Spartafiets (2.400 euro) van de heer Pap uit Zwolle, waarvan twee motoren op rij het begaven. De tweede maal viel buiten de garantietermijn. Uiteindelijk bood Sparta aan dat Pap zich met terugwerkende kracht voor drie jaar extra kon verzekeren (kosten 159 euro). Motor twee zou dan alsnog worden vergoed.

„Een sigaar uit eigen doos”, mailden ons vervolgens enkele lezers. De consument heeft hier méér rechten dan deze „geste” van de fabrikant: zie de Wet Consumentenkoop. Die bepaalt dat de leverancier ervoor verantwoordelijk is dat een product de eigenschappen en levensduur heeft die je redelijkerwijs mag verwachten.

ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten, legt uit: „Zonder verstand van fietsen mag de consument erop vertrouwen dat deze problemen, ook ná een afgelopen fabrieksgarantie, door de verkoper opgelost worden. In principe zonder kosten. Anders heeft de koper het recht om de overeenkomst alsnog te ontbinden.” Het aankoopbedrag zou hij dan (geheel of gedeeltelijk) terug moeten krijgen. De verkoper kan de kosten dan weer verhalen op de fabrikant. „Voor de volledigheid: een fabrikant mag in zijn garantievoorwaarden zelf bepalen wat hij wel of niet vergoedt. Wel moet hij uitdrukkelijk vermelden dat de rechten die de consument op grond van de wet heeft, altijd gelden.”

Op www.consuwijzer.nl/thema/garantie staan die rechten precies omschreven, plus voorbeeldbrieven. En de heer Pap? Die moet terug naar de winkelier, zegt ConsuWijzer. Deze had moeten weten wat Paps rechten zijn en híj is degene met wie Pap een overeenkomst heeft. „De winkelier moet het dan zelf bij Sparta terug zien te krijgen – maar dat is niet het probleem van de heer Pap.”

Tekst Barbara Rijlaarsdam en Saskia van Loenen.Mail naar help@nrc.nl.

    • Saskia van Loenen
    • Barbara Rijlaarsdam