Stellingen

Het negeren, verwerpen of juist ondersteunen van strips (en andere populaire cultuurvormen) door de overheid hangt samen met de generatie waartoe de beleidsmakers behoren.

Rudi de Vries

Rijksuniversiteit Groningen

Het gemiddelde inkomen van 65-plussers is in de afgelopen decennia sterker gestegen dan dat van jongeren. Dit komt door de stijging van de netto AOW-uitkering in de afgelopen jaren en doordat de huidige generatie ouderen vaker een aanvullend pensioen heeft dan de voorafgaande generaties. Door de crisis en de pensioenkortingen zijn de vooruitzichten voor ouderen echter verslechterd.

Arjan Soede

Rijksuniversiteit Groningen

Illustraties beïnvloeden de interpretatie van een tekst en vormen daarom een fundamenteel onderdeel van het (sprookjes)boek.

D.M. Hoogenboezem

Rijksuniversiteit Groningen