Dit is een artikel uit het NRC-archief

Economie

Eindhoven verspilt miljoen bij verplaatsing woonwagenkamp

foto Chris Keulen
foto Chris Keulen De gemeente Eindhoven heeft een miljoen euro verspild bij de verplaatsing van het woonwagenkamp naar het Orgelplein. Foto NRC / Chris Keulen

Bij verplaatsing van een woonwagenkampje over een paar honderd meter heeft de gemeente Eindhoven vijf jaar lang fout na fout gemaakt. Alleen al aan vergoedingen voor transport, verhuiskosten en schade werd aan woonwagenbewoners 2,9 miljoen euro uitgekeerd, waarvan 2,2 miljoen euro niet kan worden onderbouwd.

Een deel van die betalingen was terecht. Maar de gemeente schat dat zeker een miljoen euro aan gemeenschapsgeld is verspild.

Wethouder Staf Depla (PvdA), verantwoordelijk voor integriteit, lichtte de gemeenteraad vanavond in. Hij maakte zes rapporten openbaar waaruit blijkt dat organisatie, administratie en financiële controle van de gemeente tekortschoten. Daardoor duurde het erg lang voordat de missers werden ontdekt. Een klacht bij het gemeentelijk Meldpunt Integriteit, waar burgers informatie kwijt kunnen over sjoemelende ambtenaren en bestuurders, bracht de zaak aan het rollen.

Gemeente deed aangifte van valsheid in geschrifte

De gemeente heeft vorige maand aangifte van valsheid in geschrifte gedaan tegen de voormalige projectleider die de verhuizing begeleidde. Hij veranderde eigenmachtig taxatierapporten en nam zelf schade op onder de naam van een bedrijf. Er zijn geen aanwijzingen dat hij daar financieel van beter werd. De oud-projectleider voelt zich behandeld als zondebok. Hij vindt dat de onderzoeken hem geen recht doen.

De gemeente neemt disciplinaire maatregelen tegen een aantal ambtenaren wegens plichtsverzuim. Welk aantal wilde de wethouder niet zeggen. Geen van de gemeentebestuurders stapt op, “alleen om een gebaar te maken naar de gemeenschap”, verklaarde de wethouder. De plaatselijke partij Leefbaar Eindhoven dreigde eerder met een raadsenquête.

Verplaatsing woonwagenkamp kostte tot nu toe bijna 8 miljoen euro

B&W hebben organisatie en controle bij de gemeente de laatste jaren al sterk verbeterd. Op advies van de accountant nemen ze aanvullende maatregelen. De verplaatsing van het woonwagenkampje heeft tot nu toe in totaal bijna acht miljoen euro gekost, vijf miljoen meer dan begroot. Die kosten blijven stijgen. Sinds de verhuizing van de eerste wagens in 2010, kampt het nieuwe kamp aan het Orgelplein met verzakkingen. Dat euvel zou zijn verholpen maar bewoners blijven klagen. Afgelopen november gaf de gemeente opdracht tot nader onderzoek.

Reconstructie en interview morgen in NRC Next en NRC Handelsblad