Mogen vrouwen nou wel, of niet?

Vrouwen zijn politiek ongeschikt, vindt de SGP, maar ze mogen wel met de partij meedoen. Dat wringt, maar juridisch lijkt het houdbaar.

Van harte ging het bepaald niet. „Wij ervaren dit als inbreuk op onze ruimte en vrijheid om Gods woord in opvattingen te vertalen”, zei partijleider Kees van der Staaij erbij. Maar na maandenlange „bezinning” maakte het bestuur van zijn SGP gisteren toch bekend dat vrouwen niet langer zijn uitgesloten van verkiezingslijsten.

In theorie kunnen vrouwen, als de leden de aanpassing van het reglement goedkeuren, vanaf 1 april politiek actief worden. Alleen: tegelijk besloot de partij om in het beginselprogramma te laten staan dat vrouwen daar ongeschikt voor zijn. In artikel tien van die beginselen staat dat het „zitting nemen in politieke organen” in strijd is met de roeping van de vrouw.

1Kunnen vrouwen nou wel of niet politiek actief worden?

Op papier wel. Volgens de nieuwe regels mag „het geslacht van de kandidaat niet bepalend zijn” bij de selectie van kandidaten voor een verkiezingslijst. De aanpassing van het partijreglement van de SGP komt na jaren van juridische procedures.

2Dus bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar staan er vrouwen op de lijst?

Aan zo’n voorspelling waagden de SGP-mannen zich gisteren niet. Zij zeiden dat straks lokale selectiecommissies moeten beslissen over de geschiktheid van vrouwelijke kandidaten, mochten die zich ergens melden. Die zouden het dan al op één punt principieel oneens zijn met de partij, want het formele partijstandpunt is dus nog steeds dat vrouwen níét politiek actief horen te zijn. En ja, daar ligt een spanningsveld, erkenden de SGP’ers.

3Hoe groot is dit probleem voor de SGP-achterban?

De mannen benadrukten gisteren dat er zwaar beraad aan deze stap voorafging. Van het hoofdbestuur – zeventien man sterk – vond er een lid dat de nieuwe regel niet kon. Hij stemde tegen, met principiële bezwaren. Maar, gaf Van der Staaij toe, er zijn ook leden die er anders over denken en wel discussie over dit beginsel willen.

4Houdt deze constructie stand bij de rechter?

De SGP denkt van wel. De partij heeft met allerlei juristen overlegd, ook van buiten de partij, en met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is ook de verwachting dat deze oplossing standhoudt.