Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Duurzaamheid

Een debat over oude koeien

In this Jan. 4, 2013, photo provided by the Holmes family a building burns near a jetty where Tim and Tammy Holmes are sheltering under a jetty with their five grandchildren as a wildfire rages near-by at Dunalley, Australia. The family credits God with their survival from the fire that destroyed around 90 homes in Dunalley. (AP Photo/Tim Holmes) Editorial Use Only
In this Jan. 4, 2013, photo provided by the Holmes family a building burns near a jetty where Tim and Tammy Holmes are sheltering under a jetty with their five grandchildren as a wildfire rages near-by at Dunalley, Australia. The family credits God with their survival from the fire that destroyed around 90 homes in Dunalley. (AP Photo/Tim Holmes) Editorial Use Only Bosbranden in Australië. Volgens sommigen mede veroorzaakt door klimaatverandering (Foto AP)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde deze week opnieuw vast dat er nog steeds veel discussie bestaat over klimaatverandering ‘zowel in de wetenschap als in het publieke domein’. Maar, schrijft het planbureau in een toelichting op de website, in het publieke domein worden steeds weer oude koeien uit de sloot gehaald, vaak over onderwerpen die in de wetenschap al lang zijn beslecht.

Daarom hebben het PBL en het KNMI de feiten maar weer eens op een rijtje gezet in een notitie waarin wordt uitgelegd wat we zoal voor kennisgeving mogen aannemen in het klimaatdebat, natuurlijk keurig binnen de marges van de (mate van) wetenschappelijke zekerheid.

Aanleiding voor de notitie was een bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken, waarbij ook wetenschapsjournalist Marcel Crok (de intelligente spreekbuis van de Nederlandse klimaatsceptici, onder wie zich ook een aantal minder heldere woordvoerders bevinden) aanwezig was. Daar liet minister Henk Kamp zich door beide ‘partijen’ informeren over de stand van zaken.

Wat er precies is besproken mogen we niet weten, het ging om een besloten bijeenkomst. Maar de notitie van PBL en KNMI en het stuk dat Marcel Crok schreef vanuit zijn perspectief, geven waarschijnlijk een aardig beeld.

Beide verhalen zijn helder. Crok geeft een prima samenvatting van zijn visie: hij legt uit dat er geen twijfel bestaat aan de opwarming als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, en een schetst vervolgens waarom we ons desondanks (nog) geen grote zorgen hoeven te maken. Heel kort samengevat: er zijn nog zoveel onzekerheden dat het alle kanten op kan met de klimaatverandering:

‘De voortekenen zijn relatief gunstig, dat wil zeggen, die duiden erop dat het klimaat (aanzienlijk) minder gevoelig is voor broeikasgassen dan het IPCC tot nu toe aanneemt.’

Aan mitigatie moeten we daarom voorlopig maar niet aan beginnen, vindt Crok, dat is onnodig duur. Als we al klimaatbeleid moeten voeren, dan adaptatie. En in de tussentijd veel geld besteden aan onderzoek op het gebied van energie.

Ook Bart Strengers, Leo Meyer (beiden van het PBL) en Rob van Dorland (KNMI) schreven een helder betoog. Zij concluderen dat een verdubbeling van de CO2-uitstoot uiteindelijk resulteert in een opwarming van 2 tot 4,5 graden Celsius. Ze stellen vast dat er inmiddels sprake is van een behoorlijke opwarming en dat de gevolgen daarvan nu al voelbaar zijn in hittegolven, droogte en andere extremen.

PBL en KNMI concluderen dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar plussen en minnen van klimaatbeleid. Maar het probleem is, schrijven ze, dat veel afhangt van de inschatting van toekomstige schade, en de mate waarin die nu al in rekening zou moeten worden gebracht:

‘Gezien deze grote onzekerheden en waardeoordelen lijkt het bij het klimaatprobleem beter te kijken naar het beperken van de risico’s in plaats van het maken van een kosten-baten afweging.’

Je vraagt je wel af wat minister Kamp van de bijeenkomst heeft opgestoken. Beide notities laten vooral zien hoe groot, de verschillen zijn tussen de twee partijen. Niet zo lang geleden zijn Bart Strengers, Rob van Dorland en Marcel Crok een officiële ‘klimaatdialoog’ begonnen. Voorlopig heeft ze dat nog niet veel dichter bij elkaar gebracht.

 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.