Brieven

Mensen zijn geen afval

In nrc.next van 8 januari stond een artikel over de verslavingszorg waarin een verslaafde wordt geciteerd: „Iedereen kijkt op je neer. Omdat je drinkt en drugs gebruikt. Omdat je niks kunt en niks bent en ook nog stinkt.” Dat beeld gaat nooit veranderen als we mensen junks blijven noemen. Door iemand afval te noemen degradeer je ze tot iets onmenselijks.

We doen dat naar mijn idee omdat we behoefte hebben om afstand te nemen van dat waar we bang voor zijn. Want je zou het zelf maar zijn die op straat zwerft en bij wie het leven vooral draait om drank en drugs. Die angst is niet ongegrond, want iedereen kan pech hebben in het leven. Het valt me op dat veel verslaafden die ik tegenkom een goede opleiding hebben, uit een goed gezin komen en uit een goede buurt.

De politiek en ik als politicus moeten ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning die verslaafden nodig hebben goed wordt geregeld. Maar we moeten ook onze angst naast ons neerleggen en stoppen met het gebruik van het woord junkie.

Carolien de Heer

Duo-raadslid PvdA Amsterdam West, werkzaam in verslavingszorg en ggz

Waarom zou je het Vaticaan steunen?

De laatste uitlatingen van paus Benedictus XVI, gedaan tijdens een toespraak eind december, doen je je opnieuw afvragen waarom een weldenkend mens deel zou willen uitmaken van dit instituut, tenzij hij de regels en dogma’s van het Vaticaan onderschrijft. Dat sommige hedendaagse gelovigen de pauselijke doctrines naast zich neerleggen laat onverlet dat hun kerkelijk leider ze oplegt aan meer dan een miljard gelovigen wereldwijd en dat een groot deel van die mensen wél naar hem luistert. Een greep uit de gevolgen: homohaat, vrouwenonderdrukking en verspreiding van aids door het verbod op condoomgebruik.

Let wel, ik heb geen probleem met gelovigheid, ik heb een probleem met moderne gelovigen die deel willen uitmaken van een instituut dat er zo’n gebrekkige en dubbele moraal op nahoudt. Gelovigen die nikken als je ze op deze en andere wantoestanden wijst en je vervolgens zeggen dat wat je beschrijft hun kerk niet is. Ze vertellen je dat de motor achter hun geloof de liefde van Christus is en dat ze de kerkelijke geloofsthema’s op eigen wijze invullen. In mijn ogen is dat zoiets als erkennen dat de Hells Angels zich aan crimineel gedrag schuldig maken, maar lid blijven van hun organisatie omdat je van motoren houdt en omdat ze zo’n straffe pint schenken in het clubhuis.

M. van Brakel

's-Hertogenbosch