6 We hebben geen benul van wat kan aanrichten een argeloze grap