Kortkolom economie

Bolkestein: ‘Nu niet verder bezuinigen’

Rotterdam. VVD-coryfee Frits Bolkestein vindt niet dat het kabinet Rutte II nu verder moet bezuinigen, ook al dreigt Nederland dit jaar de Brusselse begrotingsnorm van 3 procent alsnog te overschrijden. Dat zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof. De voormalig VVD-leider zei onder de indruk te zijn van eerdere waarschuwingen door het Centraal Planbureau, dat verwees naar de jaren dertig. Volgens Bolkestein moet het kabinet „oppassen” en ook adviezen van instanties als de OESO en het IMF ter harte nemen. Overigens vindt Bolkestein dat het kabinet goed reageert door, nu de economie verder verslechtert, niet overhaast nieuwe bezuinigingen aan te kondigen. (NRC)

Grieken gaan meer belasting betalen

boedapest. Het Griekse parlement heeft zaterdag ingestemd met ingrijpende belastinghervormingen. Die moeten leiden tot hogere belastinginkomsten en een eerlijkere verdeling van de lasten. De regels zijn versimpeld en minder groepen zijn vrijgesteld van belasting. Er komen drie in plaats van acht schijven. Het hoogste belastingtarief van 42 procent geldt onder de nieuwe wet al vanaf 42.000 euro en hoger, in plaats van de huidige 100.000 euro. De oppositie noemt de nieuwe regels de zoveelste aanval op de middenklasse. Volgens de regering neemt de belastingdruk voor werkenden en gepensioneerden met minder dan 25.000 euro per jaar echter juist af. (NRC)

Frankrijk bereikt arbeidsmarktakkoord

Parijs. Franse werkgevers en werknemers hebben een akkoord gesloten over flexibilisering van de arbeidsmarkt. Drie van de vijf vakbonden stemden vrijdagnacht in met versoepeling van het ontslagrecht in ruil voor verbeterde rechten voor het toenemend aantal werknemers op kortlopende contracten. President François Hollande had de sociale partners gevraagd om tot een „historisch compromis” te komen om de snel stijgende werkloosheid en de verminderde internationale competitiviteit van Frankrijk te keren. Het risico op arbeidsonrust blijft niettemin bestaan. De radicale Force Ouvrière en de Confédération Générale du Travail noemen de deal „onacceptabel”. (NRC)