CPB-directeur Coen Teulings vertrekt - ‘sinds Rutte I wordt niet meer herbenoemd’

Coen Teulings (54) vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau. Foto ANP / Valerie Kuypers
Coen Teulings (54) vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau. Foto ANP / Valerie Kuypers Coen Teulings (54) vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau. Foto ANP / Valerie Kuypers

Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau (CPB) stopt ermee. Dat meldt het CPB. In mei loopt zijn 7-jarige termijn af.

Per 1 mei legt Teulings de dagelijkse leiding neer van het bureau en tot 1 november rondt hij een aantal lopende onderzoeksprojecten af, zo meldt het CPB. Binnenkort wordt de procedure voor een opvolger gestart.

Teulings (54) is sinds 2006 directeur van het instituut. De directeur van het CPB is tevens kroonlid van de SER en lid van de Centraal Economische Commissie.

‘Geen herbenoemingen meer sinds Rutte I’

NRC-politiek redacteur Erik van der Walle over zijn vertrek:

“Het zou me niet verbazen als Teulings een tweede termijn had gewild, maar sinds het kabinet-Rutte I is afgesproken dat er niet meer wordt herbenoemd. Verlenging van de contracten van de 75 hoogste ambtenaars is daarom niet meer aan de orde, omdat roulatie in de algemene bestuursdienst belangrijk wordt gevonden.”

Kamp: CPB leverde belangrijke bijdrage in moeilijke periode

Minister van Economische Zaken Henk Kamp in een reactie:

“Een onafhankelijk economisch instituut als het CPB is een groot goed. Onder leiding van Teulings heeft het CPB, in een hele moeilijke economische periode, een belangrijke bijdrage geleverd aan de onderbouwing van het economisch beleid. Het kabinet is hem daarvoor dankbaar. Hopelijk blijft de heer Teulings ook in de toekomst een waardevolle bijdrage leveren aan het economisch debat in Nederland.”

Teulings baarde opzien bij topambtenaren door pijnlijke voetnoot

Van der Walle:

“Teulings zit ook in de Studiegroep Begrotingsruimte. Hij zorgde vorig jaar zomer voor een pijnlijke voetnoot, omdat hij het niet eens was met het advies van 20 miljard bezuinigingen van deze groep topambtenaren. Teulings kwam namelijk uit op 16 miljard. Het was voor het eerst in decennia dat deze studiegroep niet tot een unaniem advies kwam. In het regeerakkoord beweert de coalitie de studiegroep te vormen, maar in de praktijk volgen ze juist de mening van Teulings.”

‘CPB onder Teulings dreigt traditionele taken te verwaarlozen’

Het FD publiceerde begin 2011 een artikel (.doc) op basis van (voormalig) CPB-medewerkers en betrokkenen waarin werd opgetekend dat het CPB onder Teulings dreigde los te raken van zijn wortels. Het planbureau zou te wetenschappelijk worden en te veel zijn traditionele taken verwaarlozen. De economen Van Dalen en Koedijk deden die kritiek af als onzin.

Teulings studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna trad de PvdA-prominent in dienst bij de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) waar hij zes jaar lang onderzoek deed. Na zijn promotie, in 1990, werd hij aangesteld als onderzoeker bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en hield zich bezig met loonvorming, rechtvaardige verdeling van werk en inkomen.

Na hoofd te zijn geweest van de afdeling Inkomensbeleid bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1995-1998) werd hij directeur van het Tinbergen Instituut (1998-2004) en hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1998-2004). Tussen 2004 en 2006 was hij daarnaast directeur van SEO. Teulings is vanaf 2004 hoogleraar economie van de publieke sector aan de Universiteit van Amsterdam.

Het CPB is in Nederland hofleverancier van economische voorspellingen. De Nederlandsche Bank maakt ook prognoses net als diverse grootbanken, maar die van het CPB zijn maatgevend voor het kabinetsbeleid.