Brieven

Ons zorgblad

Skipr bracht juist een kritische analyse

Twee gerenommeerde hoogleraren gooien hun naam als wetenschapper te grabbel.

Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink stellen dat „de besluiten over ziekenhuisfusies een onthutsend beeld geven over de kwaliteit van de oordeelsvorming van de NMa. Bij de fusie tussen de twee Limburgse ziekenhuizen is de belangrijkste literatuurbron voor de NMa een interview uit het blad Skipr [...]. Dit is vergelijkbaar met de Europese Centrale Bank die haar monetaire beleid baseert op een artikel in Quote” (NRC Handelsblad, 9 januari).

Dit is een groteske vergelijking, maar onthutsender voor de hoogleraren is dat ze opzichtig rotzooien met feiten en dat ze het gewraakte artikel in Skipr niet hebben gelezen. Anders hadden ze geweten dat het geen interview betreft en ook niet gaat over fusies. Het artikel is een kritische analyse van de beperkte mogelijkheden tot selectieve zorginkoop van zorgverzekeraars.

De suggestie dat Skipr ziekenhuisfusies klakkeloos en zonder kennis van zaken verdedigt, is kwalijk. ‘Glossy’ Skipr als „belangrijkste literatuurbron voor de NMa” wegzetten, is vilein en bezijden de waarheid.

De NMa refereert in het fusiebesluit aan tientallen bronnen, waaronder Kamer- en beleidsstukken en rapporten van onder meer de Raad voor Volksgezondheid en Zorg, waarvan Groot raadslid is, en de Oeso.

Ruud Koolen

Hoofdredacteur van Skipr, Houten

Wateren in de wasbak is nog veel duurzamer

Voor de helft van de mensheid is er een effectievere methode om water te besparen dan plassen onder de douche, zoals de wethouder van het Drentse Aa en Hunze aanbeveelt ter besparing van de spoelgolf uit de stortbak van de wc.

Hij begroot die spoelgolf op zes liter (NRC Handelsblad, 10 januari).

Nu staan de meesten onzer ’s ochtends onder de douche, na het ontwaken, met derhalve de best gevulde blaas van het hele etmaal.

Die plas lozen kost wellicht een halve minuut, als geschat gemiddelde tussen de leeftijden der lozers.

Het actief bewassen van de gestalte stagneert dan enigszins, dus stort het douchewater dan grotendeels vergeefs omlaag.

Begroten we de stagnatie op de helft van de plastijd, dan zou dit, pak beet, in vijftien seconden toch al gauw een liter of vier – ik neem het krap – kunnen belopen.

Dat schiet dus niet op.

Het voor de hand liggende alternatief is daarom plassen in de wasbak, dat slechts één glas water vraagt. Dat is pas duurzaam.

Met deze functie is bovendien reeds rekening gehouden bij de positionering van het bassin, conform de loodgieterswet die een expert me toevertrouwde: bovenkant bak onderkant zak.

Deze route staat in principe slechts de mannelijke ochtendwateraars ter beschikking.

Globaal dus de helft van de plassers.

Dames, aan u de douche.

Frans van Lier

Amsterdam

Bewegen tot je zweet, dat verlaagt de zorgkosten

De medische inbreng in de beheersing van de zorgkosten (NRC Handelsblad, 10 januari) wordt node gemist. Economen zeggen dat het niet de levensstijl is; dat we de hogere zorgkosten van de lager opgeleiden kunnen wegstrepen tegen hun lagere pensioenkosten.

Telt het verdriet van de nabestaanden niet? Is ziek zijn een pretje? Door de levensstijl roken-zitten-eten lijden ze vaker aan longkanker, diabetes, hartaanvallen, beroertes, hoge bloeddruk, dementie en alzheimer.

Economisch gezien komen de hoge kosten misschien niet door hun levensstijl, medisch gezien wel. Niet roken, meer bewegen en gewichtsbeheersing verminderen drastisch het aantal patiënten.

Bewegen tot we zweten zweept de circulatie op, de bloedvaten in hart en hersenen worden schoongespoeld. Het wordt steeds duidelijker door fysiologen aangetoond, steeds weer opnieuw. Omdat we de onrustbarende boodschap niet willen geloven? Gewichtsbeheersing is moeilijk, maar het kan door ons elke zaterdagochtend op de weegschaal te wagen. Ik beheers op die manier mijn kilo’s al veertig jaar.

Alleen levensstijlverbetering brengt een gezonde verlaging van de zorgkosten. Premieheffing op overgewicht, niet uit economische maar uit medische, preventieve overwegingen, zal zeker helpen: per tien kilo te zwaar honderd euro meer.

Het duurder maken van tabak heeft immers ook geholpen.

Dr. Ger H. Ritsema

Noordgouwe

    • Ger. H. Ritsema
    • Ruud Koolen
    • Frans de Lier