Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Entertainment

Floresmens kneep slecht

Weer is nieuw bewijs gewonden voor de verre afstamming van de Homo floresiensis. Uit een analyse van handbeentjes van andere individuen dan het beroemde skelet LB1 blijken ook die beentjes een ‘primitieve’ vorm te hebben. Vooral krachtoefening met de duim zal de Floresmens minder goed zijn afgegaan dan moderne mensen (Journal of Human Evolution, online 4 januari).

Het gaat om botjes die in 2003 tegelijk met het LB1-skelet waren gevonden, maar tot nu toe nog niet waren onderzocht. De hand van LB1 was eerder geanalyseerd, maar van het LB1-fossiel wordt nog altijd gezegd dat het een moderne mens zou zijn met ernstige afwijkingen. Conclusies uit ander botmateriaal maken die kritiek veel minder aannemelijk.

De vondst van de Floresmens sloeg in 2004 in als een bom: een mensachtige van amper een meter lang en een herseninhoud van 400 cc (even groot als van een chimpansee) die tot zo’n 17.000 jaar geleden op het eiland Flores leefde. Mogelijk is het een afstammeling van de Javaanse Homo erectus (ca. 1,8 miljoen jaar geleden). Eerdere analyses van de handbeentjes van LB1 leken nog te wijzen op verwantschap met oudere hominiden, zoals Australopithecus of Homo habilis (3 tot 2 miljoen jaar geleden). Met de nieuwe handbeentjes erbij zijn de onderzoekers voorzichtiger geworden. Ze zijn in ieder geval primitiever dan die van Neanderthalers en moderne mensen, die ca. 500.000 jaar geleden een gemeenschappelijk voorouder hadden. Hendrik Spiering