‘Versimpelde loonheffing levert vooral horeca en winkels meer lasten op’

Het nieuwe loonstrookje van 2013. Foto ANP / Lex van Lieshout

Werkgevers in de horeca, schoonmaak, detailhandel en zorg zijn dit jaar aanzienlijk meer kwijt aan werkloosheidspremie, meldt het FD vanochtend. Dat komt door de samenvoeging van verschillende loonbegrippen die nu zijn samengevoegd onder de WUL, de Wet Uniformering Loonbegrip.

De samenvoeging, bedoeld om de loonheffing te vereenvoudigen, betekent dat sommige gedeeltelijke vrijstellingen komen te vervallen. Met het voormalige Algemene Werkloosheidsfonds (AWf) hoefden werkgevers bijvoorbeeld over de eerste 17.000 euro geen WW-premie te betalen. Die regeling vervalt onder de WUL.

De genoemde branches worden vooral geraakt omdat daar veel laaggeschoolde parttimers in dienst zijn, waardoor het salaris vaak niet boven die grens uitkomt. Voor deze werknemers moet vanaf nu wel premie betaald worden. Brancheorganisaties voorzien hierdoor een stijging in de loonkosten van een tot 2,5 procent.

    • Peter Zantingh