TROS-baas: Henk Hagoort is ‘een lakei van Den Haag’

Omroepen als TROS en NOS hebben grote bezwaren tegen de plannen van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om scherpere keuzes te maken in de programmering. De NPO wil vanaf 2014 meer nieuws, drama, documentaire, kinderprogramma’s en cultuur uitzenden. En minder sport, amusement en human interest. Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de NPO, zei gisteren voor het eerst hoe Hilversum de bezuinigingen van het kabinet denkt op te vangen. TROS-directeur Peter Kuipers reageerde woedend. „Hagoort is een lakei van Den Haag.” NOS-directeur Jan de Jong zei vandaag op Twitter dat hij vreest dat de publieke omroep met minder sport minder aantrekkelijk wordt voor kijkers en adverteerders. De raad van bestuur bepaalt de uitzendschema’s, in samenspraak met de omroepen. De publieke omroep moet op termijn 300 miljoen euro bezuinigen, een derde van de mediabegroting.