Sportclub in problemen

Nog maar de helft van de Nederlandse sportorganisaties is financieel gezond te noemen. Vier jaar geleden was dat nog 63 procent.

Amsterdam. De financiële situatie van sportverenigingen is de afgelopen vier jaar flink verslechterd. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) beoordeelt nog maar de helft van de clubs als financieel gezond. Vier jaar geleden werd de situatie bij 63 procent van de clubs nog als goed of uitstekend aangemerkt. Er wordt minder uitgegeven in de kantines, terwijl ook sponsoren minder bijdragen. Bovendien worden subsidies verminderd en worden de inkomsten uit contributies vaak te optimistisch ingeschat door de sportverenigingen. De SWS controleert jaarlijks de jaarstukken van ongeveer 1.200 sportorganisaties, dat zijn circa 300 stichtingen en 900 verenigingen. NRC