Pijnlijk

Soms krijg je ongewild een kijkje in het seksleven van een bevriend echtpaar door een terloopse opmerking. Zo herinner ik me een avond, zo’n vijfendertig jaar geleden, dat we met een aantal vrienden op bezoek waren bij Rick en Hetty, onder het genot van spijs en drank. Rick was jarig en had ons uitgenodigd om dat bij hem te komen vieren. Er werd voor deze feestelijke gelegenheid champagne geschonken.

Er moest maar eens muziek komen, vond Rick. „Nat Cole dan maar weer”, vroeg hij. Insiders zeggen niet Nat King Cole maar Nat Cole, zoals ze het ook over Hank Fonda hebben, waar wij gewone stervelingen die filmacteur Henry Fonda noemen.

„Ah!” riep Wiebe, „Nat King Cole, die man met die brede bek!” Hij verklaarde zich nader. „Die heeft zo’n brede bek, die zou een olifant kunnen pijpen.”

Er werd begrijpend gegniffeld. Maar Hetty zette verbaasde ogen op. „Wat is pijpen”, vroeg ze.

Er viel een pijnlijke stilte. We keken allemaal naar Wiebe en dachten: ja, jongen, jij bent er over begonnen, dus dan zul jij het ook maar moeten uitleggen.

„Eh...”, begon hij.

„Ja”, vroeg Hetty belangstellend.

„Eh... dat is... eh... als een vrouw...”

„Ja? Als een vrouw wat?” moedigde Hetty hem aan, want nu wilde ze het weten ook.

„Dat is... eh... als een vrouw...” Hij liet zijn stem dalen. „Als een vrouw... eh... de penis van de man... eh... in de mond neemt.”

Het was eruit. We keken allemaal naar Hetty, benieuwd hoe ze op deze zojuist verworven wetenschap zou reageren.

En daar kwam het. „Wat?” riep ze verbijsterd. „Waarom zou je dat nou in vredesnaam doen?”

    • Peter van Straaten