Pensioen huisarts stelt nooit teleur

In plaats van een pen- sioenverlaging krijgen huisartsen dit jaar een extraatje van 3,3 procent. Wat is het geheim van hun pensioenfonds?

Standaard staat het pensioenfonds voor de huisartsen met een dekkingsgraad van circa 135 procent er ogenschijnlijk het beste voor van alle fondsen. Het betekent dat het fonds voor iedere beloofde euro aan pensioen 35 cent te veel in kas heeft.

Het is de buffer aan vermogen die veel pensioenfondsen op dit moment ontberen. Sterker nog, veel fondsen hebben te weinig vermogen in kas om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Het zal per 1 april tot een golf aan pensioenverlagingen leiden, maar niet voor de huisartsen. Hun pensioenen groeien, met 3,3 procent zelfs boven de inflatie uit.

Het pensioenfonds, dat 8 miljard euro beheerd voor 16.000 (oud-) huisartsen, dient daarmee als voorbeeld voor de hele sector, bleek gisteren op het afscheid van bestuursvoorzitter Dick Willemse (66). En dat is niet omdat het fonds bovengemiddeld goede rendementen behaalt. Het geheim van het fonds is dat het weinig belooft, zegt Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement aan de VU. „Daardoor kan het fonds vrijwel altijd extra uitkeren.”

Dat klinkt als een psychologische truc, toch leidt een sobere belofte ook tot andere voordelen. Zo hoeven de huidige generaties huisartsen nu geen extra premies te betalen, omdat gepensioneerden in het verleden te veel beloofd is. Dat gebeurt in de vorm van een „herstelpremie” wel bij veel andere pensioenfondsen, wat tot een waardeoverdracht van jong naar oud leidt. Een generatieconflict kennen ze bij de huisartsen niet.

Slechts 60 procent van de ingelegde premie wordt gebruikt voor individuele pensioenaanspraken, de rest dient als buffer. Met die afspraak lopen huisartsen ook vooruit op het nieuwe pensioencontract dat veel fondsen in 2015 willen invoeren.

Dat contract doet helemaal geen harde beloftes meer over de hoogte van de pensioenuitkering, maar spreekt wel een ambitie uit die tegen kan vallen. In dat opzicht doen de huisartsen het psychologisch beter, meent Kocken. „Ze bieden meer zekerheid, omdat de lage belofte die ze doen vrijwel altijd gehaald wordt.”

    • Ariane Kleijwegt