Momentopname

Stoppen met biobrandstoffen is een te resolute maatregel. Maar we moeten wel voorzichtig zijn met het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden. De toepassing van koolzaad en granen is een minder wenselijke optie. Deze gewassen concurreren met de productie van voedsel, dragen relatief weinig bij aan verlaging van de CO2-uitstoot en kunnen indirect leiden tot afname van de biodiversiteit. Verder schaadt intensieve bemesting het milieu en veroorzaakt grootschalige teelt ten behoeve van biobrandstoffen vaak negatieve sociale en economische effecten. In dit opzicht scoren vezelachtige of houtige gewassen, zoals olifantsgras, beter. Zeker als deze gewassen op marginale gronden worden verbouwd.

Ook snelgroeiende algen en kroos zijn potentieel een interessante optie. Maar op dit moment verdienen biobrandstoffen uit afval- of restproducten uit het oogpunt van duurzaamheid in principe de voorkeur. Een alternatief is om groen gas te produceren in plaats van biodiesel of ethanol. Dit heeft een gunstiger broeikasgasbalans, omdat de hele plant gebruikt wordt in plaats van alleen de graankorrels.

De discussie over biobrandstoffen is slechts een momentopname. In de toekomst zullen vernieuwbare, natuurlijke grondstoffen voor steeds meer doeleinden worden toegepast. In de chemie en farmacie is deze ontwikkeling al gaande. In plaats van basisgrondstoffen te maken uit fossiele bronnen wordt geleidelijk overgestapt op vernieuwbare grondstoffen. Uit houtige gewassen kan de cellulose bijvoorbeeld gebruikt worden in de chemie, terwijl het resterende materiaal als energiebron kan dienen. Deze gedifferentieerde inzet van hoogwaardige biomassastromen vormt de basis van de zogenaamde ‘biobased economy’. Die ontwikkeling heeft een groot toekomstpotentieel. Als we vernieuwbare grondstoffen op duurzame wijze weten te verbouwen en daarvoor de geschikte biomassa gebruiken, dan kan het een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame economie.

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC. Foto’s Thomas Bokeloh