Doorgaan

Biobrandstof is minder goed voor natuur en milieu dan in brede kring wordt aangenomen. De productie van biobrandstof leidt waarschijnlijk zelfs tot een netto verhoging van de uitstoot van broeikasgas. Stoppen met biobrandstof?

Volgende generatie biobrandstof: ja!

Energie, brandstoffen en materialen produceren met als grondstof hernieuwbare biomassa, bijvoorbeeld landbouw residuen zoals maïsstengels of suikerriet- afval, is nodig. Allereerst hopen we dat de wereld zuiniger zal omgaan met zijn grondstoffen en energie, maar nu – en in 2050 als we met 9 miljard mensen de aarde delen– wil iedereen genoeg voedsel en schone energie tot zijn beschikking hebben. Dat kan alleen als we nu hernieuwbare alternatieven ontwikkelen voor fossiele grondstoffen, dus onder meer de biobased economie ontwikkelen.

DSM heeft al lang geleden besloten haar pijlen te richten op het ontwikkelen van methoden voor productie van de volgende generatie geavanceerde biobrandstoffen, gebruik makend van landbouwresiduen en afval. Dat gaat betekenen dat er niet extra druk op landbouwgrond of kunstmest komt. Voor ons is de vraag of we zouden moeten stoppen met biobrandstof, zoals die in het NRC-artikel van Karel Knip op zaterdag 5 januari werd gesteld, dan ook een gepasseerd station wanneer we praten over de volgende generatie. Natuurlijk moeten we doorgaan op de ingeslagen weg – volgende generatie biobrandstoffen bieden voordelen, die groter worden naarmate de technologie verbetert en we slimmere keuzes kunnen maken ten aanzien van gebruikte grondstoffen. We moeten leren, ook van misschien niet optimale keuzes die eerder gemaakt zijn. De weg van geavanceerde biobrandstoffen zal niet worden verlaten, omdat het een duurzame manier is om aan de koolstofbehoefte van een groeiende wereldbevolking te voldoen.

    • Fokko Wientjes