Topambtenaar: overheid moet sturen

Semi-publieke sectoren zoals woningcorporaties, de zorg en het spoor moeten meer sturing krijgen van de politiek. De overheid moet bepalen wat leefbaarheid in een wijk inhoudt, niet de woningcorporatie. Doelstellingen en taken zijn nu vaak onduidelijk, terwijl de prestaties „weinig inzichtelijk” zijn.

Dat stelt secretaris-generaal Chris Buijink van het ministerie van Economische Zaken in zijn traditionele nieuwjaarsartikel in economenblad Economisch Statistische Berichten (ESB). Goede dienstverlening in deze sectoren zorgt volgens hem voor een meer concurrerende economie en een goed vestigingsklimaat.

Buijink constateert dat de publieke sector, waar ook onderwijsinstellingen toe behoren, een steeds groter beslag legt op de publieke middelen en op de arbeidsmarkt, met hogere loonkosten als gevolg. Zo is het aantal werknemers in de semi-publieke dienstverlening sinds 2000 gestegen van 18 tot 23 procent van de totale beroepsbevolking. Ondanks deze stijging is de kwaliteit van de dienstverlening amper gestegen en tasten „financiële missers” bij corporaties en onderwijsinstellingen het vertrouwen in de overheid aan.

De hoogste ambtenaar van het ministerie schrijft sinds 1957 het nieuwjaarsartikel voor ESB waarbij hij zijn mening mag geven over het economische beleid. Buijink verwijt de politiek niet expliciet dat de semi-publieke sector te veel vrijheid heeft gekregen. Maar hij pleit er wel voor de huidige vrijheid in te perken en voor meer politieke aansturing te zorgen.