Net als mbo gaat hbo opleidingen schrappen

Binnen de onderwijssector is met belangstelling kennis genomen van de plannen van Zadkine en het Albeda College om zich op te splitsen in vijf tot acht kleinere mbo-scholen. Doekle Terpstra, de collegevoorzitter van hogeschool Inholland kondigt aan dat hij van plan is de heao en hts nieuw leven in te blazen. „Wij gaan onze economische en financiële opleidingen terugbrengen van tien naar twee. Dat maakt het voor studenten en het bedrijfsleven een stuk overzichtelijker.”

Deze concentratie van opleidingen zal overigens niet leiden tot een formele opsplitsing van Inholland, zegt Terpstra. „Ik heb de massa van deze school nodig voor de kwaliteit van het onderwijs. Want daar gaat het om: het onderwijs. Wanneer je je gaat bezighouden met ingewikkelde bestuurlijke kwesties al defusie, gaat daar al snel te veel tijd in zitten.”

Ook de politiek heeft met instemming gereageerd op de plannen van de Rotterdamse scholen. Hugo de Jonge, de Rotterdamse wethouder van Onderwijs spreekt van „een stap die getuigt van durf en een scherpe visie”. Met deze kleinere opleidingen kiezen Albeda en Zadkine voor „de menselijke maat, voor kleinschalige en herkenbare scholen met een duidelijke eigen identiteit.”

Minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) vond dat ook. „Het voornemen sluit aan op haar ambitie om roc’s gerichter in te laten spelen op de specifieke situatie in hun regio en samenwerking in plaats van concurrentie tussen instellingen te stimuleren”, zegt haar voorlichter.

Politiek Den Haag wil al langer dat scholen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs schrappen in hun opleidingenaanbod. Er worden te veel studies aangeboden. Dat maakt de keuze voor scholieren onoverzichtelijk. Daarbij komt dat de populairste studies niet altijd voorzien in een vraag op de arbeidsmarkt.

Minister Bussemaker maakte in december bekend dat zij roc’s desnoods wil dwingen om een loting in te voeren voor de opleidingen die duidelijk te veel scholieren afleveren. Het huidige aanbod van ruim zevenhonderd opleidingen vindt ze in ieder geval te veel. Wat er geschrapt moet worden, zal verschillen per regio.

Het is toch beter om klein te zijn: pagina 6-7